Kázané slovo » 2. Timotejovi
1. Úloha každého kresťana – premáhať bojazlivosť a roznecovať Boží dar [2. Timotejovi (1)] Vladimír Šuplata 2. Tim 1:1 – 7 25.03.2018 7.9 MB
2. Nehambi sa za evanjelium – je ako vzácna výšivka [2. Timotejovi (2)] Vladimír Šuplata 2. Tim 1:8 – 14 08.07.2018 8.8 MB
3. Apoštol Pavol nás učí ako mocnieť v Kristovej milosti [2. Timotejovi (3)] Vladimír Šuplata 2. Tim 2:1 – 13 09.09.2018 11.8 MB
4. Boží robotníci nech sa vyhýbajú prázdnym rečiam [2. Timotejovi (4)] Vladimír Šuplata 2. Tim 2:14 – 16 16.09.2018 9.2 MB
 
Vysvetlivky:  zvukový súbor (mp3),  nedostupný,  obrázok tabule s textami (jpg),  súbor poznámok (pdf)

Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player 2. Timotejovi.asx a Win Apm 2. Timotejovi.m3u
(c) 1998 — 2019 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť.
Dávame do pozornosti možnosť objednať si archívy kázaní na CD MP3 nosičoch. Kontakt: nkzba@hotmail.com.