Kázané slovo » 2.Petrov
1. Kàmenie vnútorného človeka Ján Šichula 2.Petrov 1:1-4 04.12.2005 11.3 MB
2. Zasľúbenia – výživa pre vieru Ján Šichula 2.Petrov 1:4 11.12.2005 12.1 MB
3. Základné vlastnosti kresťanov Ján Šichula 2.Petra 1:5-7   23.07.2006 10.9 MB
4. Nezastavuj sa v duchovnom raste [2.Pt. (4)] Ján Šichula 2.Petrov 1:8–9 29.10.2006 13.8 MB
5. Upevňuj svoje vyvolenie [2.Petrov (5)] Ján Šichula 2.Petrov 1:10 05.11.2006 14.7 MB
6. Kristovo večné kráľovstvo [2.Pt. (6)] Ján Šichula 2.Petrov 1:11 12.11.2006 9.9 MB
7. Prijímajme napomenutia, aby sme rástli [2.Pt. (7)] Ján Šichula 2.Pt.1:12–15 19.11.2006 10.7 MB
8. Kresťanstvo vs. pragmatické náboženstvá Ján Šichula 2.Petrov 1:16 03.12.2006 11.8 MB
9. Syn Boží a Slovo Božie [2.Petrov (9)] Ján Šichula 2.Pt.1:17–19 14.01.2007 10.9 MB
10. Slovo od Boha pre ľudí na zemi [2.Petrov (10)] Ján Šichula 2.Pt.1:19–21 21.01.2007 11.8 MB
 
Vysvetlivky:  zvukový súbor (mp3),  nedostupný,  obrázok tabule s textami (jpg),  súbor poznámok (pdf)

Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player 2.Petrov.asx a Win Apm 2.Petrov.m3u
(c) 1998 — 2019 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť.
Dávame do pozornosti možnosť objednať si archívy kázaní na CD MP3 nosičoch. Kontakt: nkzba@hotmail.com.