Kázané slovo » Evanjelium Jána
1. Kristus, Ján Krstiteľ a Eliáš [ev. Jána (2)] Ján Šichula Ján 1:19–28 08.02.2009 13.6 MB
2. Ján Krstiteľ vydáva pravdivé svedectvo [ev. Jána (3)] Ján Šichula Ján 1:21–34 22.02.2009 12.5 MB
3. Ježiš je Boží baránok [ev. Jána (4)] Ján Šichula Ján 1:29–34 01.03.2009 10.4 MB
4. Keď sa ľudia zaujímajú o Krista [ev. Jána (5)] Ján Šichula Ján 1:35–43 15.03.2009 10.7 MB
5. Kruh učeníkov sa ďalej zväčšuje [ev. Jána (6)] Ján Šichula Ján 1:44–52 19.04.2009 10.9 MB
6. Prvý div Božieho Syna [ev. Jána (7)] Ján Šichula Ján 2:1–12 26.04.2009 9.6 MB
7. Vyčistenie jeruzalemského chrámu [ev. Jána (8)] Ján Šichula Ján 2:13–25 10.05.2009 9.5 MB
8. Zázrak nového narodenia [ev Jána (9)] Ján Šichula Ján 3:1–8 17.05.2009 10.3 MB
9. Zázrak nového narodenia (2) [ev. Jána (10)] Ján Šichula Ján 3:3 31.05.2009 10.2 MB
10. Tak Boh miloval svet [ev. Jána (11)] Ján Šichula Ján 3:11–21 14.06.2009 10.0 MB
11. Pätoraká jedinečnosť Božieho Syna [ev. Jána (12)] Ján Šichula Ján 3:22–36 21.06.2009 9.1 MB
12. Živá voda [ev. Jána (13)] Ján Šichula Ján 4:1–14 28.06.2009 10.3 MB
13. Ako Pán Ježiš prebudil spiaceho hriešnika [ev. Jána (14)] Ján Šichula Ján 4:15–26 12.07.2009 8.7 MB
14. Aké uctievanie chce Boh od človeka? [ev. Jána (15)] Ján Šichula Ján 4:20–24 19.07.2009 9.3 MB
15. Pánova veľká lekcia o evanjelizácii [ev. Jána (16)] Ján Šichula Ján 4:31–42 26.07.2009 10.1 MB
16. Zázrak uzdravenia poukazuje na cestu spasenia [ev. Jána (17)] Ján Šichula Ján 4:45–54 09.08.2009 8.5 MB
17. Uzdravenie človeka pri Ovčej bráne [ev. Jána (18)] Ján Šichula Ján 5:1–16 16.08.2009 11.1 MB
18. Veľkosť Božieho Syna a jeho sľub o spasení [Evanjelium podľa Jána (19)] Ján Šichula Ján 5:17–24 11.10.2009 9.6 MB
19. Každý raz bude vzkriesený [ev. Jána (20)] Ján Šichula Ján 5:25–29 25.10.2009 10.1 MB
20. Nebeský Otec svedčí o Synovi [ev. Jána (21)] Ján Šichula Ján 5:30–38 01.11.2009 9.8 MB
21. Hojné svedectvo o Pánovi Ježišovi volá človeka ku viere [ev. Jána (22)] Ján Šichula Ján 5:38–47 22.11.2009 10.0 MB
22. Pán Ježiš zázračne rozmnoží chlieb a ryby [ev. Jána (23)] Ján Šichula Ján 6:1–15 06.12.2009 10.5 MB
23. Pre aký pokrm sa namáhaš? [ev. Jána (24)] Ján Šichula Ján 6:19–26 20.12.2009 9.8 MB
24. Ježiš je chlieb života [ev. Jána (25)] Ján Šichula Ján 6:30–40 17.01.2010 9.5 MB
25. Syn zachraňuje tých, ktorých Otec dáva a priťahuje [ev. Jána (26)] Ján Šichula Ján 6:41–51   31.01.2010 12.4 MB
26. Milosť vyvolenia a zvestovanie evanjelia [ev. Jána (27)] Ján Šichula Ján 6:41–47 14.02.2010 10.1 MB
27. Zjedz chlieb života a ži na veky [ev. Jána (28)] Ján Šichula Ján 6:46–58 07.03.2010 11.4 MB
28. Kristov kríž ako najväčšie pohoršenie a predsa základ spasenia [ev. Jána (29)] Ján Šichula Ján 6:59–71 21.03.2010 9.0 MB
29. Zachovanie a vytrvanie v Jánovych spisoch Ján Šichula Jánove spisy 28.03.2010 11.8 MB
30. Nepriateľstvo a nepochopenie narastá [ev. Jána (31)] Ján Šichula Ján 7:1–13 11.04.2010 8.7 MB
31. Chceš činiť Božiu vôľu? [ev. Jána (32)] Ján Šichula Ján 7:14–17 18.04.2010 9.6 MB
32. Nikto neplní zákona [ev. Jána (33)] Ján Šichula Ján 7:18–24 09.05.2010 8.3 MB
33. Ako to, že chcú zabiť Krista? [ev. Jána (34)] Ján Šichula Ján 7:25–29 30.05.2010 8.5 MB
34. Ešte neprišla Kristova hodina [ev. Jána (35)] Ján Šichula Ján 7:30–36 06.06.2010 9.3 MB
35. Jedine Ježiš uhasí smäd hriešnika [ev. Jána (36)] Ján Šichula Ján 7:34–39 11.07.2010 9.2 MB
36. Kristus je Ten prorok [ev. Jána (37)] Ján Šichula Ján 7:40 25.07.2010 11.4 MB
37. Nikto nikdy nebol a nehovoril ako Ježiš [ev. Jána (38)] Ján Šichula Ján 7:41–53 01.08.2010 9.1 MB
38. Ako Pán Ježiš neodsúdil ženu, ktorá scudzoložila [ev. Jána (39)] Ján Šichula Ján 8:1–11 22.08.2010 10.7 MB
39. Pán Ježiš je svetlo sveta [ev. Jána (40)] Ján Šichula Ján 8:12 05.09.2010 10.3 MB
40. Svedectvo za svedectvom o Kristovi [ev. Jána (41)] Ján Šichula Ján 8:13–20 21.11.2010 12.5 MB
41. Bez Krista sa umiera vo vlastných hriechoch [ev. Jána (42)] Ján Šichula Ján 8:21–24 19.12.2010 12.0 MB
42. Povýšenie Syna človeka a oslobodenie hriešnikov [ev. Jána (43)] Ján Šichula Ján 8:25–32 06.02.2011 10.2 MB
43. Kto zostane navždy v Božom dome? [ev. Jána (44)] Ján Šichula Ján 8:33–40 20.02.2011 9.3 MB
44. Pravda a život pre oklamaných a zavraždených [ev. Jána (45)] Ján Šichula Ján 8:41–47   13.03.2011 11.9 MB
45. Veľkosť Božieho Syna a jeho dokončeného diela [ev. Jána (46)] Ján Šichula Ján 8:48–59 08.05.2011 9.3 MB
46. Kristus – pravé svetlo i darca zraku [ev. Jána (47)] Ján Šichula Ján 9:1–12 29.05.2011 9.4 MB
47. Bol som slepý, teraz vidím [ev. Jána (48)] Ján Šichula Ján 9:13–34 26.06.2011 9.7 MB
48. Dvojaké poslanie Božieho Syna [ev. Jána (49)] Ján Šichula Ján 9:35–41 31.07.2011 9.9 MB
49. Vojdi dverami a najdeš pastvu [ev. Jána (50)] Ján Šichula Ján 10:1–10 04.09.2011 9.2 MB
50. Jeden pastier a jeden ovčinec [ev. Jána (51)] Ján Šichula Ján 10:11 – 18 30.10.2011 11.0 MB
51. Božia ovca počúva na Kristov hlas [ev. Jána (52)] Ján Šichula Ján 10:19–29 29.01.2012 9.5 MB
52. Božský Syn, ktorého posvätil Otec a poslal na svet [ev. Jána (53)] Ján Šichula Ján 10:30–42 26.08.2012 10.9 MB
53. Smrť, ktorá oslávila Syna Božieho [ev. Jána (54)] Ján Šichula Ján 11:1–45 02.06.2013 11.6 MB
54. Pán Ježiš je vzkriesenie i život [ev Jána (55)] Ján Šichula Ján 11:19–33 06.10.2013 12.3 MB
55. čo všetko nás učí vzkriesenie Lazara [Evanjelium Jána (56)] Ján Šichula Ján 11:34–45 02.03.2014 11.5 MB
56. Zástupná smrť Pána Ježiša [ev Jána (57)] Ján Šichula Ján 11:16–57 27.04.2014 11.6 MB
57. Sláva Syna Božieho v Jánovom evanjeliu [ev. Jána (58)] Ján Šichula Ján 12 04.05.2014 12.9 MB
58. Tri skutočnosti kresťanskej viery [ev.Jána (59)] Ján Šichula Ján 12:20–26 01.06.2014 11.4 MB
59. Nádhera nezaslúženého pritiahnutia a hrôza zaslúženého zatvrdenia [ev. Jána (60)] Ján Šichula Ján 12:27–43 14.09.2014 13.4 MB
60. Kristus, Kristovo slovo a deň Božieho súdu [ev. Jána (61)] Ján Šichula Ján 12:44–50 21.09.2014 11.4 MB
61. Tri rozmery Kristovej lásky [ev Jána (62)] Ján Šichula Ján 13:1–20 12.04.2015 10.7 MB
62. Diabol, Judáš, ľudská skazenosť [ev. Jána (63)] Ján Šichula Ján 13:1–30 19.04.2015 15.6 MB
63. Šesť požehnaní, ktoré patria každému veriacemu v Krista [ev. Jána (64)] Ján Šichula Ján 13:21 – 14:21 26.04.2015 10.9 MB
64. Kristus – Boží Syn z večnosti a jediná cesta k Bohu [Evanjelium Jána (65)] Ján Šichula Ján 14:1–14 03.05.2015 12.6 MB
65. Pán Ježiš nás učí o Svätom Duchu [Evanjelium Jána (66)] Ján Šichula Ján 14:16 10.05.2015 13.7 MB
66. Poznanie Boha Otca a Božieho Syna a Ducha Svätého [Evanjelium Jána (67)] Ján Šichula Ján 14 17.05.2015 11.5 MB
67. Orezávanie a čistenie letorastov [ev. Jána (68)] Ján Šichula Ján 15:2 31.05.2015 12.2 MB
68. Očistenie srdca dáva schopnosť prijať slovo [ev. Jána (69)] Ján Šichula Ján 15:3 14.06.2015 11.5 MB
69. Povinnosť učeníkov zostávať v Kristovi Ján Šichula Ján 15:4 28.06.2015 10.9 MB
70. Nenávisť sveta a láska Kristova Ján Šichula Ján 15:18 12.07.2015 11.9 MB
71. Hriech zapierania Boha a hriech zapierania Krista Ján Šichula Ján 15,16:1-11 19.07.2015 10.9 MB
72. Vzťah s Kristom, ktorý stojí za každú cenu Ján Šichula ev.Jána 16 26.07.2015 10.5 MB
73. Pán Ježiš Kristus priniesol dokonalé spasenie [ev. Jána (78)] Ján Šichula Ján 17:7 – 12 08.11.2015 11.6 MB
74. Zvláštna jednota Božieho ľudu prameniaca z Kristovej obete [ev. Jána (79)] Ján Šichula Ján 17:20 – 26 03.04.2016 13.4 MB
75. Zajatie Pána Ježiša Krista [ev. Jána (80)] Ján Šichula Ján 18:1 – 14 10.04.2016 12.2 MB
76. Pán Ježiš vypočúvaný veľkňazmi a zapretý Petrom [ev. Jána (81)] Ján Šichula Ján 18:15 – 27 17.04.2016 14.5 MB
 
Vysvetlivky:  zvukový súbor (mp3),  nedostupný,  obrázok tabule s textami (jpg),  súbor poznámok (pdf)

Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player Evanjelium Jána.asx a Win Apm Evanjelium Jána.m3u
(c) 1998 — 2019 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť.
Dávame do pozornosti možnosť objednať si archívy kázaní na CD MP3 nosičoch. Kontakt: nkzba@hotmail.com.