Kázané slovo » Jonáš (2004)
1. Ako človek Boží uteká pred Bohom človeka Philip Slater Jon 1:1-16 17.06.2004 15.4 MB
2. Ako je človek Boží odkázaný na milosrdenstvo Boha milosrdenstva Philip Slater 18.06.2004 12.6 MB
3. Ako človek Boží dostal posolstvo od Boha Philip Slater 20.06.2004 14.0 MB
4. Ako človeka Božieho zachvátila skľúčenosť uprostred veľkého požehnania Philip Slater 20.06.2004 13.6 MB
 
Vysvetlivky:  zvukový súbor (mp3),  nedostupný,  obrázok tabule s textami (jpg),  súbor poznámok (pdf)

Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player Jonáš (2004).asx a Win Apm Jonáš (2004).m3u
(c) 1998 — 2019 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť.
Dávame do pozornosti možnosť objednať si archívy kázaní na CD MP3 nosičoch. Kontakt: nkzba@hotmail.com.