Kázané slovo » List Filipským
1. Miestny zbor Ján Šichula Fil 1:1 21.07.2002 -
2. Milosť a pokoj Ján Šichula Fil 1:2-4 28.07.2002 -
3. Tri dôležité dni Ján Šichula Fil 1:4-6 04.08.2002 9.8 MB
4. Ako rastie láska Ján Šichula Fil 1:8-11 25.08.2002 10.1 MB
5. čo prospieva evanjeliu Ján Šichula Fil 1:12-17 01.09.2002 7.2 MB
6. Život a smrť ako platforma Božej slávy Ján Šichula Fil 1:18-21 08.09.2002 10.8 MB
7. Vyššia škola kresťanská Ján Šichula Fil 1:21-26 22.09.2002 10.3 MB
8. Pavlov návrat Ján Šichula Fil 1:25-27 06.10.2002 6.8 MB
9. Kresťanské politeuomai Ján Šichula Fil 1:27-28 20.10.2002 6.9 MB
10. Jeden duch a jedna duša Ján Šichula Fil 1:27-28 27.10.2002 7.6 MB
11. Zápas, evanjelium, protivníci Ján Šichula Fil 1:27-28 10.11.2002 8.9 MB
12. Kristove duchovné poklady Ján Šichula Fil 2:1-2 17.11.2002 -
13. Neviditeľné sa prejaví viditeľne Ján Šichula Fil 2:3-5 01.12.2002 6.9 MB
14. Z vnútra von Ján Šichula Fil 2:5-8 26.01.2003 8.3 MB
15. Vyvýšenie Krista Ján Šichula Fil 2:9-11 09.02.2003 10.2 MB
16. Poslušnosť doteraz i odteraz Ján Šichula Fil 2:12 23.02.2003 10.8 MB
17. Keď je Boh zdrojom i cieľom Ján Šichula Fil 2:13-14 02.03.2003 10.3 MB
18. Jediná Božia požiadavka (1) Ján Šichula Fil 2:14-15 06.04.2003 10.6 MB
19. Jediná Božia požiadavka (2) Ján Šichula Fil 2:14-15 13.04.2003 14.2 MB
20. Jediná Božia požiadavka (3) Ján Šichula Fil 2:14-15 27.04.2003 10.2 MB
21. Slovo života Ján Šichula Fil 2:16 18.05.2003 9.4 MB
22. Pavol - Deň Kristov Ján Šichula Fil 2:16-17 01.06.2003 10.8 MB
23. Lekcie o radosti Ján Šichula Fil 2:17-18 15.06.2003 12.0 MB
24. Pavol a Timotej (1) Ján Šichula Fil 2:19-24 22.06.2003 11.8 MB
25. Pavol a Timotej (2) Ján Šichula Fil 2:19-24 20.07.2003 6.1 MB
26. Pavol a Timotej (3) Ján Šichula Fil 2:19-24 27.07.2003 9.0 MB
27. Epafroditus Ján Šichula Fil 2:24-30 24.08.2003 7.9 MB
28. Návrat Epafrodita z Ríma Ján Šichula Fil 2:24-30 14.09.2003 8.9 MB
29. Ak si kresťan, pridaj sa k boju Ján Šichula Fil 2:25-26 05.10.2003 8.5 MB
30. Epafroditus ako posol Ján Šichula Fil 2:25 02.11.2003 6.3 MB
31. Svätoslužba Ján Šichula Fil 2:25 23.11.2003 10.1 MB
32. Epafroditova choroba a uzdravenie Ján Šichula Fil 2:26-30 07.12.2003 9.6 MB
33. Varovania a výstrahy Ján Šichula Fil 3:1-2 04.01.2004
Warning: filesize(): stat failed for ./kazne/2004/Fil_2004-01-04_JS_Fil_3_1-2_Varovania a výstrahy.mp3 in D:\Inetpub\webs\12427038_web\www\data\kazne\_bk.php on line 40
0.0 MB
34. Naplniť nie zrušiť Ján Šichula Fil 3:3 08.02.2004 10.3 MB
35. Slúžiť, chváliť, nedúfať Ján Šichula Fil 3:3-5 22.02.2004 10.8 MB
36. Hoci by som mohol Ján Šichula Fil 3:4-5 29.02.2004 10.8 MB
37. Heslo "Iba Kristus" platí aj dnes Ján Šichula Fil 3:5-6 14.03.2004 13.7 MB
38. Dva životné kontrasty Ján Šichula Fil 3:6 04.04.2004 10.8 MB
39. Straty a nálezy pre Krista Ján Šichula Fil 3:7 02.05.2004 11.7 MB
40. Všetko čo som mal za nič pokladám Ján Šichula Fil 3:8 16.05.2004 10.5 MB
41. Aká spravodlivosť postačí (1) Ján Šichula Fil 3:9 23.05.2004 10.0 MB
42. Aká spravodlivosť postačí (2) Ján Šichula Fil 3:9 30.05.2004 11.9 MB
43. Vzkriesenie z màtvych, áno ale prv utrpenie Ján Šichula Fil 3:11 28.11.2004 -
44. Pavlova a naša nedokonalosť Ján Šichula Fil 3:12-15 12.12.2004 9.1 MB
45. Znaky dokonalého kresťana Ján Šichula Fil 3:14-17 16.01.2005 10.6 MB
46. Vyvarujme sa pôžitkárstva a svetáctva Ján Šichula Fil 3:17-21 30.01.2005 11.4 MB
47. Keď na malých veciach najviac záleží (1) Ján Šichula Fil 4:1-3 20.02.2005 10.8 MB
48. Keď na malých veciach najviac záleží (2) Ján Šichula Fil 4:3–5 13.03.2005 -
49. Úžasný Boh, úžasná osobná stráž, úžasný pokoj Ján Šichula Fil 4:6-7 20.03.2005 11.7 MB
50. 8 kresťanských životných priorít Ján Šichula Fil 4:8–9 24.04.2005 6.9 MB
51. Pavol a podpora pre jeho službu Ján Šichula Filipanom 4:10-11 24.07.2005 10.7 MB
52. Kresťanstvo nie je žiadna svojpomoc Ján Šichula Fil. 4:12-14 07.08.2005 10.6 MB
53. Aby sme chodili v dobrých skutkoch Ján Šichula Fil. 4:14-18 14.08.2005 11.6 MB
54. Bohu slávu a nám milosť Ján Šichula Fil. 4:17-23 21.08.2005 11.8 MB
 
Vysvetlivky:  zvukový súbor (mp3),  nedostupný,  obrázok tabule s textami (jpg),  súbor poznámok (pdf)

Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player List Filipským.asx a Win Apm List Filipským.m3u
(c) 1998 — 2019 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť.
Dávame do pozornosti možnosť objednať si archívy kázaní na CD MP3 nosičoch. Kontakt: nkzba@hotmail.com.