Kázané slovo » List Júdov (2004)
1. Anatómia falošného učenia a učiteľov (1) Ján Šichula Júda 13.06.2004 10.9 MB
2. Anatómia falošného učenia a učiteľov (2) Ján Šichula Júda 27.06.2004 -
3. Anatómia falošného učenia a učiteľov (3) -neodvratný súd nad falošnými učiteľmi Ján Šichula Júda 18.07.2004 9.2 MB
4. Anatómia falošného učenia a učiteľov(4) -9 základných aktivít Ján Šichula Júda 25.07.2004 7.0 MB
 
Vysvetlivky:  zvukový súbor (mp3),  nedostupný,  obrázok tabule s textami (jpg),  súbor poznámok (pdf)

Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player List Júdov (2004).asx a Win Apm List Júdov (2004).m3u
(c) 1998 — 2019 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť.
Dávame do pozornosti možnosť objednať si archívy kázaní na CD MP3 nosičoch. Kontakt: nkzba@hotmail.com.