Kázané slovo » List Jakuba
1. Jakub 5:7-20 Ján Šichula Jakub 5:7-20 11.03.2001 7.8 MB
2. Jakub 1:1-6 Ján Šichula Jakub 1:1-6 18.03.2001 6.7 MB
3. Jakub 5:10-12 Ján Šichula Jakub 5:10-12 21.03.2001 6.3 MB
4. Milovanie toho, ktorého sme nikdy nevideli Ján Šichula Jakub 1:7-12 25.03.2001 7.8 MB
5. Jakub 1:13-19 Ján Šichula Jakub 1:13-19 08.04.2001 7.2 MB
6. Jakub 1:19-21 Ján Šichula Jakub 1:19-21 18.04.2001 7.4 MB
7. Jakub 1:21-25 Ján Šichula Jakub 1:21-25 29.04.2001 6.0 MB
8. Jakub 1:26-27 Ján Šichula Jakub 1:26-27 13.05.2001 6.8 MB
9. Jakub 2:1-7 Ján Šichula Jakub 2:1-7 27.05.2001 7.4 MB
10. Jakub 2:8-26 Ján Šichula Jakub 2:8-26 24.06.2001 8.6 MB
11. Jakub 3:1-8 Ján Šichula Jakub 3:1-8 29.07.2001 7.8 MB
12. Jakub 3:13-18 Ján Šichula Jakub 3:13-18 02.09.2001 7.7 MB
13. Jakub 4:1-10 Ján Šichula Jakub 4:1-10 23.09.2001 8.6 MB
14. Jakub 4:11-13 Ján Šichula Jakub 4:11-13 21.10.2001 7.8 MB
15. Jakub 4:13-17 Ján Šichula Jakub 4:13-17 11.11.2001 7.8 MB
16. Jakub 5:1-6 Ján Šichula Jakub 5:1-6 25.11.2001 8.1 MB
17. Jakub 5:7-10 Ján Šichula Jakub 5:7-10 03.02.2002 7.8 MB
18. O prísahe a trpezlivosti Ján Šichula Jakub 5:10-13 03.03.2002 7.8 MB
19. Jakub 5:14-15 Ján Šichula Jakub 5:14-15 31.03.2002 8.4 MB
20. Jakub 5:16-18 Ján Šichula Jakub 5:16-18 07.04.2002 8.0 MB
 
Vysvetlivky:  zvukový súbor (mp3),  nedostupný,  obrázok tabule s textami (jpg),  súbor poznámok (pdf)

Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player List Jakuba.asx a Win Apm List Jakuba.m3u
(c) 1998 — 2019 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť.
Dávame do pozornosti možnosť objednať si archívy kázaní na CD MP3 nosičoch. Kontakt: nkzba@hotmail.com.