Kázané slovo » List Rímskym
1. Úvod do listu Rímskym Jesse Pirschel 21.03.1999 13.0 MB
2. Pavol a predstavenie listu Jesse Pirschel R 1:1-7 28.03.1999 14.6 MB
3. Hlavná téma listu - Božia spravodlivosť sa zjavuje Jesse Pirschel R 1:8-17 11.04.1999 15.2 MB
4. Zjavenie prírody nád odsudzuje Jesse Pirschel R 1:18-32 18.04.1999 13.8 MB
5. Odsúdení aj vlastným svedomím Jesse Pirschel R 2:1-16 25.04.1999 13.3 MB
6. Odsúdenie náboženských ľudí Jesse Pirschel R 2:17-29 02.05.1999 12.8 MB
7. Pálčivé otázky Jesse Pirschel R 3:1-20 09.05.1999 13.5 MB
8. Teraz je zjavená Božia spravodlivosť Jesse Pirschel R 3:21-31 16.05.1999 12.6 MB
9. Spravodlivosť z viery v SZ Jesse Pirschel R 4:1-25 23.05.1999 15.0 MB
10. Istá nádej Jesse Pirschel R 5:1-5 15.08.1999 13.9 MB
11. Kristus zomrel za bezbožných Jesse Pirschel R 5:6-10 22.08.1999 10.6 MB
12. Adamov hriech a my Jesse Pirschel R 5:12-19 29.08.1999 11.6 MB
13. Cieľ zákona Jesse Pirschel R 5:19-21 05.09.1999 13.2 MB
14. Posvätenie Jesse Pirschel R 6:1-15 12.09.1999 14.0 MB
15. Oslobodený od hriechu v službe Bohu Jesse Pirschel R 6:15-23 19.09.1999 10.1 MB
16. Dve stránky spasenia – terajšie a finálne Ján Šichula Rimanom 13:11 – 14 30.01.2011 11.3 MB
 
Vysvetlivky:  zvukový súbor (mp3),  nedostupný,  obrázok tabule s textami (jpg),  súbor poznámok (pdf)

Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player List Rímskym.asx a Win Apm List Rímskym.m3u
(c) 1998 — 2019 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť.
Dávame do pozornosti možnosť objednať si archívy kázaní na CD MP3 nosičoch. Kontakt: nkzba@hotmail.com.