Kázané slovo » Marek
1. Kto je moja matka a kto su moji bratia? Jozef Martinák Marek 3:19b – 35 06.05.2018 12.0 MB
2. Učenie sa o Božom kráľovstve – teória a prax Jozef Martinák Marek 4 01.07.2018 13.5 MB
3. Syn Boží má moc zlomiť každú poviazanosť Jozef Martinák Marek 5:1 – 20 02.09.2018 12.1 MB
4. Uzdravenie i vzkriesenie sú rovnako v moci Božieho Syna Jozef Martinák Marek 5:21 – 43 30.09.2018 12.8 MB
 
Vysvetlivky:  zvukový súbor (mp3),  nedostupný,  obrázok tabule s textami (jpg),  súbor poznámok (pdf)

Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player Marek.asx a Win Apm Marek.m3u
(c) 1998 — 2019 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť.
Dávame do pozornosti možnosť objednať si archívy kázaní na CD MP3 nosičoch. Kontakt: nkzba@hotmail.com.