Kázané slovo » Evanjelizačné kázania

10.02. 2019 Dvere k Bohu cez múr hriechov Ivan Jaborník Ján 10:1-10
04.06. 2017 Nie je v moci človeka zlomiť Božiu kliatbu Vlado Šuplata Žalm 49
17.07. 2016 Jeden pravý, večný a múdry Boh Stvoriteľ Ján Šichula Deuteronomium 6:4
10.07. 2016 Pravé pokánie zacielené na Pána vs. ľudská ľútosť Vlado Šuplata Matúš 26:69 – 27:10
03.07. 2016 Na všetkých svojich cestách poznávaj Hospodina Ján Šichula Príslovia 3:6
19.06. 2016 Pán Ježiš vypočúvaný pred Pontským Pilátom Ján Šichula Ján 18:28 – 40
12.06. 2016 Hospodin kraľuje a Boží ľud nech sa raduje Ján Šichula Žalm 97
08.05. 2016 Život na ceste spravodlivosti a záľuby v Božom slove Ján Šichula Žalm 1
20.03. 2016 Prorok Izaiáš predpovedá súd i Kristovo dielo záchrany Ján Šichula Izaiáš 4
20.12. 2015 Boží zákon, prorocké slovo a Kristovo narodenie Ján Šichula Lukáš 2:21 – 35
08.11. 2015 Pán Ježiš Kristus priniesol dokonalé spasenie [ev. Jána (78)] Ján Šichula Ján 17:7 – 12
25.10. 2015 Pán Ježiš Kristus ako dokonalý Veľkňaz [ev. Jána (77)] Ján Šichula Ján 17:1 – 6
13.09. 2015 Uzdravenie v Ježišovi Kristovi Vlado Šuplata Izaiáš 57
26.07. 2015 Vzťah s Kristom, ktorý stojí za každú cenu Ján Šichula ev.Jána 16
14.06. 2015 Očistenie srdca dáva schopnosť prijať slovo [ev. Jána (69)] Ján Šichula Ján 15:3
01.03. 2015 Ospravedlnenie vedúce k zmiereniu a blíženiu sa k Bohu Ján Šichula Rímskym 5:1
01.02. 2015 Bez Krista a bez Boha na svete Ján Šichula Efezanom 2:11
11.01. 2015 Kristus je jediný liek na smrteľné uhryznutie hriechom Ján Šuranský Ján 3:14
19.10. 2014 Otcovia jedli hroznové nedozrelky a synom stàpli zuby Jozef Martinák Ezechiel 18
05.10. 2014 Boh, ktorý je na nebi a činí všetko, čo sa mu páči Ján Šichula Žalm 115
07.09. 2014 Ako Boh pozná nás a ako my poznáme jeho Ján Šichula Žalm 139
24.08. 2014 čistota, pokoj, skromnosť Ivan Jaborník Kološanom 3
17.08. 2014 Ktokoľvek bude vzývať meno Pánovo, bude spasený Peter Vajda Skutky 2:21
20.07. 2014 Hľadenie na Božiu tvár Jozef Martinák 2.Korintským 4:6
13.07. 2014 Podobenstvo o dvoch synoch Ján Šichula Matúš 21:23–32
06.07. 2014 Národ kresťanov prinášajúcich ovocie Ján Šichula Matúš 21:33–46
29.06. 2014 Jakub 4 (2) Ivan Jaborník Jakub 4
25.05. 2014 Nepriateľstvo so svetom Ivan Jaborník Jakub 4
20.04. 2014 Vzkriesenie Pána Ježiša Krista Jozef Martinák Lukáš 23:44–24:53
13.04. 2014 čo máme spoločné s Nabuchodonozorom a Balsazárom? Peter Vajda Daniel 1–5
30.03. 2014 Mlčať Bohu a chváliť Boha Ján Šichula Žalm 65
16.03. 2014 Ako Jakob zápasil s Bohom a získal požehnanie Ján Šichula Genezis 32
26.01. 2014 Kristov kríž vo vzťahu ku utrpeniu v živote človeka Jozef Martinák Rímskym 8:1–28
19.01. 2014 Najväčšia návšteva všetkých čias Ján Šichula Marek 1:1–15
12.01. 2014 Ako kresťania víťazia vďaka Kristovi nad Antikristom Ján Šichula 1.Jána 2:15–29
05.01. 2014 Vierou pripočítaná Božia spravodlivosť Ján Šuranský Rímskym 4:5
22.12. 2013 Ustarostenosť Marty a naša ustarostenosť Ján Šichula Lukáš10:38–42
15.12. 2013 Existuje len jedno jediné pravé evanjelium Ján Šichula Galatským 1
08.12. 2013 Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva Ján Šichula Galatským 3:1–14
01.12. 2013 Podobenstvo o nespravodlivom správcovi Ján Šichula Lukáš 16:1–13
24.11. 2013 Podobenstvo o boháčovi a Lazarovi Ján Šichula Lukáš 16:13–31
17.11. 2013 Kristus nás učí o podstate učeníctva Ján Šichula Marek 10:17–31
10.11. 2013 Bez Adama niet Krista Peter Vajda SZ a NZ
03.11. 2013 Boh dáva život Ján Šuranský Efezským 5:14
27.10. 2013 Duchovný zrak človeka pri znovuzrodení Jozef Martinák Matúš 16:16
13.10. 2013 Aká je viera Peter Vajda Rímskym 10:17
29.09. 2013 Sedem veľkých skutočností kresťanského života Ján Šichula Efezským 4:1–6
22.09. 2013 Ježiš Kristus – Syn živého Boha Ján Šichula Matúš 17:1–13
15.09. 2013 Otázka, ktorá rozhoduje o našej večnosti Ján Šichula Matúš 16:13–20
08.09. 2013 Jeruzalem – čaša opojenia a ťažký kameň Ján Šichula Zachariáš 12
01.09. 2013 Najväčšie Božie prikázanie Jozef Martinák Marek 12:30
25.08. 2013 Aká je pravá zbožnosť Ján Šichula Izaiáš 66:1–5
18.08. 2013 Večné a dokonalé šťastie vykúpených ľudí Ján Šichula Zjavenie 7:15–17
11.08. 2013 Vykúpení ľudia pred Božím trónom Ján Šichula Zjavenie 7:15
04.08. 2013 Zjavenie sa Božej milosti Ján Šichula Títus 2:11
28.07. 2013 Prijať Pána Ježiša Krista Peter Vajda Kolosenským 2:6
21.07. 2013 Boží súd nad modlárstvom Izraela i nás všetkých Ján Šichula Jeremiáš 1:13
14.07. 2013 Iba kresťania majú živú nádej Ján Šichula 1. Petrov 1:3
30.06. 2013 Tragická nevedomosť starého života Ján Šichula 1. Petrov 1
23.06. 2013 Bláznovstvo kázne kríža – moc spasenia Peter Vajda 1.Korintským 1:18–25
16.06. 2013 Boh, ktorý bdie nad svojím slovom Ján Šichula Jeremiáš 1:12
26.05. 2013 Kristus – dokonalý a bezhriešny Spasiteľ hriešnikov Ján Šichula 1. Petrov 2:21–25
05.05. 2013 V predsavzatí srdca zotrvaj verný Pánovi Ján Šichula Skutky 11:23
28.04. 2013 Ako kresťania víťazia vďaka Kristovi nad svetom Ján Šichula 1. Jána 2:15–17
21.04. 2013 Ako kresťania víťazia vďaka Kristovi nad Diablom Ján Šichula 1. Jána 2:13–14
14.04. 2013 Istota v Kristovi skrze vieru Ján Šichula 1. Jána 2:12–14
07.04. 2013 Kto len bude spasený a vojde do Božieho kráľovstva? Ján Šichula Lukáš 13:22–30
31.03. 2013 Syn z večnosti a jeho vtelenie, ukrižovanie a vzkriesenie Ján Šichula Kološanom 1 a 2
24.03. 2013 Dávid a Dávidovi hrdinovia (4) Ján Šichula 2. Samuelova 23
17.03. 2013 ¼udský hriech a Božie spasenie Ján Šichula Izaiáš 42 a 43
10.03. 2013 Dávid a Dávidovi hrdinovia (3) Ján Šichula 1. Samuelova 17
24.02. 2013 Skutočná Božia láska Ján Šichula 1. Jána 4:10
27.01. 2013 Zomrieť s Kristom – zomrieť hriechu Peter Vajda Rímskym 6  
20.01. 2013 Kristus – Boží dokonalý služobník Ján Šichula Izaiáš 42:1–9
13.01. 2013 Terajšie a budúce víťazstvo kresťana Ján Šichula 1.Korintským 15:57
16.12. 2012 Prijmi Krista a kráčaj v ňom Ján Šichula Kolosanom 2:6
25.11. 2012 Pavlovo evanjelium, Boží súd a záchrana cez Krista Ján Šichula Rímskym 2:16
18.11. 2012 Získaš alebo stratíš všetko, keď sa Kristus vráti v sláve? Ján Šichula 1. Kor. 15:22–24
28.10. 2012 Boh, ktorý učí nehodného človeka boju Ján Šichula Žalm 144
14.10. 2012 Kristus si žiada celé srdce Ján Šichula Lukáš 9:18–26
30.09. 2012 Cesta podľa človeka vs. cesta podľa Boha Ján Šichula 1. Samuelova 12
23.09. 2012 Život s Bohom, ktorý zachraňuje pre svoje meno Ján Šichula Žalm 23 a 2.Sam. 7
16.09. 2012 Ako sa Kristus stal všetkým v živote jednej hriešnej ženy Ján Šichula Lukáš 7:36–50
12.08. 2012 Cez Izrael prišiel Záchranca Židov i pohanov [evanjelizačné kázne] Ján Šichula Skutky 13:16–39
29.07. 2012 Kráľ vekov Ján Šichula 1.Timoteovi 1:17
01.07. 2012 Oznámené a oznamované evanjelium [evanjelizačné kázne] Peter Vajda 1. Korintským 15:1–7  
17.06. 2012 Jonáš 2 Ivan Jaborník Jonáš 2
03.06. 2012 Jeden Boh a jeden Pán [evanjelizačné kázne] Ján Šichula 1. Korinťanom 8:6
13.05. 2012 Simeon nás učí ako správne umrieť [evanjelizačná] Ján Šichula Lukáš 2:25–35
06.05. 2012 Počuť, porozumieť a uveriť evanjeliu Ján Šichula Skutky 17:3
29.04. 2012 Radosť teraz a radosť až navždy [evanjelizačná] Ján Šichula Žalm 37:4
22.04. 2012 Zjavenie sa Božej dobroty Ján Šichula Títovi 3:4
08.04. 2012 Jonáš 1 Ivan Jaborník Jonáš 1
01.04. 2012 Istota v Bohu Ján Šichula Žalm 20
04.03. 2012 Oper svoje rúcho v Baránkovej krvi Ján Šichula Zjavenie 22:14
26.02. 2012 Hriech, ktorý ťa nájde Ján Šichula Numeri 32:23
11.12. 2011 Zjavenie sa Spasiteľa Ježiša Krista [evanjelizačná] Ján Šichula 2. Timoteovi 1:10
23.10. 2011 Iba vykúpení skutočne slúžia Bohu Ján Šichula Exodus 3:12
28.08. 2011 História sveta v dvoch ľuďoch II. Ján Šichula 1. Korinťanom 15:45
21.08. 2011 História sveta v dvoch ľuďoch Ján Šichula Rímskym 5:12–21
05.06. 2011 Veľká cena za nasledovanie, ešte väčšia za nenasledovanie Ján Šichula Lukáš 9:51–62
17.04. 2011 Vzývaj meno Pána Ježiša a budeš spasený Ján Šichula Skutky 2:21
09.01. 2011 Ako vojsť do večného života? Peter Vajda Matúš 19:16–26  
12.12. 2010 Si pripravený na príchod Božieho dňa? Ján Šichula 2. Petrov 3
07.11. 2010 Choď k Ježišovi po odpočinutie Ján Šichula Matúš 11:25–30
08.08. 2010 Pavlovo svedectvo pred Agrippom Peter Jurčo Skutky 26:1–32
18.07. 2010 Poznáš milosť Pána Ježiša Krista? Ján Šichula 2.Korinťanom 8:9  
27.06. 2010 Šokujúca pravda o Božej milosti Ján Šichula Matúš 20:1–16
23.05. 2010 Vtedajší a terajší svet Peter Vajda 2.Petra 3:3–7
02.05. 2010 Dvaja lotri na kríži Peter Jurčo Lukáš 23:33–43
14.03. 2010 Uver v Krista, aby si bol ospravedlnený [evanjelizačná] Ján Šichula Rimanom 3:23–24
28.02. 2010 Si pripravený prejsť z časnosti do večnosti? Ján Šichula 1.Timoteovi 6:6–7
04.10. 2009 Iba Ježiš privádza ľudí k Bohu Ján Šichula NZ
09.11. 2008 Boh, ktorý je skala Ján Šichula Deuteronomium 32
03.08. 2008 Božia nezmerateľná dobrota Ján Šichula Jeremiáš 32:41
08.06. 2008 Snažte sa vojsť tesnou bránou Ján Šichula Lukáš 13:24
17.06. 2007 Naliehavosť stretnutia s Ježišom Peter Vajda Lukáš 19:1–10
03.09. 2006 Ako väzenský strážnik v meste Filipy uveril v Krista Ján Šichula Skutky 16:11–40  
26.03. 2006 Som naozaj kresťan? Ján Šichula Rimanom 4:5
11.09. 2005 Musíte sa narodiť znova Peter Vajda Ján 3:1-15
07.08. 2005 Saulovo obrátenie Peter Vajda Skutky 9:1-30
05.06. 2005 Aký je skutočný Boh Ján Šichula 1Samuelova 5
01.05. 2005 Kristus je život Ján Šichula Ján 14:6
06.04. 2005 Vykúpenie hriechom zadåženej duše Ján Šichula
03.04. 2005 Ak veríš v hmlistého boha, čaká ťa katastrofa Ján Šichula Jer 7:16-19
02.01. 2005 Ako Božia námaha vymazáva vinu človeka Ján Šichula Iz 43:25
05.12. 2004 Ako sa ľudia rozhodujú Ján Šichula 2Kra 7:3
07.11. 2004 Svadba kráľovského Syna Ján Šichula Mat 22:1-13
Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player .asx a Win Apm .m3u
(c) 1998 — 2019 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť.
Dávame do pozornosti možnosť objednať si archívy kázaní na CD MP3 nosičoch. Kontakt: nkzba@hotmail.com.