Kázané slovo » Archív z roku 1998
11.01. Kálef Jesse Winkler
01.03. 1A - Pôvod vesmíru a života. Inteligencia alebo náhoda? Tonda Uhlíř
01.03. 1B - Pôvod vesmíru a života. Inteligencia alebo náhoda? (dokončenie) Tonda Uhlíř
01.03. 2A - Kresťanstvo versus iné náboženstvá Tonda Uhlíř
01.03. 2B - čo kresťanstvo? Tonda Uhlíř
01.03. Tonda 3A Tonda Uhlíř
01.03. Tonda 3B Tonda Uhlíř
01.03. Tonda 4A Tonda Uhlíř
01.03. 5A - Vaša schôdka so smrťou Tonda Uhlíř
01.03. 5B - Vaša schôdka so smrťou Tonda Uhlíř
Ďalšie roky: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998
Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player .asx a Win Apm .m3u
(c) 1998 — 2019 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť.
Dávame do pozornosti možnosť objednať si archívy kázaní na CD MP3 nosičoch. Kontakt: nkzba@hotmail.com.