Kázané slovo » Archív z roku 1999
26.02. Zodpovednosť človeka voči Bohu Jesse Winkler
12.03. Božstvo Ježiša Krista Jesse Pirschel
19.03. Život viery Jesse Winkler
21.03. Úvod do listu Rímskym Jesse Pirschel
28.03. Pavol a predstavenie listu Jesse Pirschel R 1:1-7
02.04. Ukrižovanie Jesse Winkler
04.04. Vzkriesenie Jesse Pirschel 1Kor 15:12
11.04. Hlavná téma listu - Božia spravodlivosť sa zjavuje Jesse Pirschel R 1:8-17
18.04. Zjavenie prírody nád odsudzuje Jesse Pirschel R 1:18-32
25.04. Odsúdení aj vlastným svedomím Jesse Pirschel R 2:1-16
02.05. Odsúdenie náboženských ľudí Jesse Pirschel R 2:17-29
09.05. Pálčivé otázky Jesse Pirschel R 3:1-20
16.05. Teraz je zjavená Božia spravodlivosť Jesse Pirschel R 3:21-31
23.05. Spravodlivosť z viery v SZ Jesse Pirschel R 4:1-25
15.08. Istá nádej Jesse Pirschel R 5:1-5
22.08. Kristus zomrel za bezbožných Jesse Pirschel R 5:6-10
29.08. Adamov hriech a my Jesse Pirschel R 5:12-19
05.09. Cieľ zákona Jesse Pirschel R 5:19-21
12.09. Posvätenie Jesse Pirschel R 6:1-15
19.09. Oslobodený od hriechu v službe Bohu Jesse Pirschel R 6:15-23
Ďalšie roky: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998
Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player .asx a Win Apm .m3u
(c) 1998 — 2019 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť.
Dávame do pozornosti možnosť objednať si archívy kázaní na CD MP3 nosičoch. Kontakt: nkzba@hotmail.com.