Kázané slovo » Archív z roku 2000
22.03. Apoštolská autorita a jej význam pre dnešok Philip Slater Gal 1
24.03. Poddanie sa Pánovi cez horlivú lásku Philip Slater Ján 13:1-17
26.03. Božia vôľa: vaše posvätenie Philip Slater 1Tes 4:1-8
26.03. Biblický spôsob kázania a evanjelizácia Philip Slater 2Tim 4:1-5
28.03. Písma: návod na rodinu Philip Slater Ef 5:22-33
29.03. Božia sláva Philip Slater Ez 1:1-2:2
27.04. Biblia, evanjelium kriza a sebalaska Dave Hunt
28.04. Autorita, dostatocnost a neomylnost Biblie Dave Hunt
29.04. Nezmenitelnost Bozieho evanjelia Dave Hunt
29.04. Volanie k reformacii Dave Hunt
29.04. Odpovede na otazky Dave Hunt
30.04. Ako sa vyhnut odkloneniu od biblickej viery Dave Hunt
28.08. Osobné svedectvo bývalého katolíckeho kňaza Richard M. Bennett
29.08. Biblia ako absolútny základ pravdy a rímskokatolícka autorita Dick Knolls
30.08. Identita antikrista Richard M. Bennett
31.08. Mária, biblicka pravda a oficiálna rímskokatolícka tradícia Richard M. Bennett
01.09. Večera Pánova - Duchovné spoločenstvo s Pánom Richard M. Bennett
02.09. Porovnanie učenia Biblie a RKC Richard M. Bennett
10.10. Žena jazdiaca na šelme (audio stopa z VHS dokumentu) Dave Hunt
Ďalšie roky: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998
Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player .asx a Win Apm .m3u
(c) 1998 — 2019 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť.
Dávame do pozornosti možnosť objednať si archívy kázaní na CD MP3 nosičoch. Kontakt: nkzba@hotmail.com.