Kázané slovo » Archív z roku 2001
11.03. Jakub 5:7-20 Ján Šichula Jakub 5:7-20
18.03. Jakub 1:1-6 Ján Šichula Jakub 1:1-6
21.03. Jakub 5:10-12 Ján Šichula Jakub 5:10-12
25.03. Milovanie toho, ktorého sme nikdy nevideli Ján Šichula Jakub 1:7-12
08.04. Jakub 1:13-19 Ján Šichula Jakub 1:13-19
18.04. Jakub 1:19-21 Ján Šichula Jakub 1:19-21
29.04. Jakub 1:21-25 Ján Šichula Jakub 1:21-25
13.05. Jakub 1:26-27 Ján Šichula Jakub 1:26-27
27.05. Jakub 2:1-7 Ján Šichula Jakub 2:1-7
24.06. Jakub 2:8-26 Ján Šichula Jakub 2:8-26
29.07. Jakub 3:1-8 Ján Šichula Jakub 3:1-8
02.09. Jakub 3:13-18 Ján Šichula Jakub 3:13-18
23.09. Jakub 4:1-10 Ján Šichula Jakub 4:1-10
21.10. Jakub 4:11-13 Ján Šichula Jakub 4:11-13
11.11. Jakub 4:13-17 Ján Šichula Jakub 4:13-17
25.11. Jakub 5:1-6 Ján Šichula Jakub 5:1-6
09.12. Večera Pánova (1) Ján Šichula
23.12. Večera Pánova (2) Ján Šichula
30.12. Večera Pánova (3) Ján Šichula
Ďalšie roky: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998
Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player .asx a Win Apm .m3u
(c) 1998 — 2019 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť.
Dávame do pozornosti možnosť objednať si archívy kázaní na CD MP3 nosičoch. Kontakt: nkzba@hotmail.com.