Kázané slovo » Archív z roku 2002
13.01. Večera Pánova (4) Ján Šichula
20.01. Večera Pánova (5) Ján Šichula
03.02. Jakub 5:7-10 Ján Šichula Jakub 5:7-10
03.03. O prísahe a trpezlivosti Ján Šichula Jakub 5:10-13
31.03. Jakub 5:14-15 Ján Šichula Jakub 5:14-15
07.04. Jakub 5:16-18 Ján Šichula Jakub 5:16-18
14.07. Vzťah Krista a kresťana - manžel a manžeka Ján Šichula 1Kor 6:12-17
21.07. Miestny zbor Ján Šichula Fil 1:1
28.07. Milosť a pokoj Ján Šichula Fil 1:2-4
04.08. Tri dôležité dni Ján Šichula Fil 1:4-6
15.08. Evanjelium Ján Šichula
25.08. Ako rastie láska Ján Šichula Fil 1:8-11
01.09. čo prospieva evanjeliu Ján Šichula Fil 1:12-17
08.09. Život a smrť ako platforma Božej slávy Ján Šichula Fil 1:18-21
22.09. Vyššia škola kresťanská Ján Šichula Fil 1:21-26
06.10. Pavlov návrat Ján Šichula Fil 1:25-27
20.10. Kresťanské politeuomai Ján Šichula Fil 1:27-28
27.10. Jeden duch a jedna duša Ján Šichula Fil 1:27-28
10.11. Zápas, evanjelium, protivníci Ján Šichula Fil 1:27-28
17.11. Kristove duchovné poklady Ján Šichula Fil 2:1-2
01.12. Neviditeľné sa prejaví viditeľne Ján Šichula Fil 2:3-5
08.12. Abrahámova viera Peter Vajda
Ďalšie roky: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998
Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player .asx a Win Apm .m3u
(c) 1998 — 2019 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť.
Dávame do pozornosti možnosť objednať si archívy kázaní na CD MP3 nosičoch. Kontakt: nkzba@hotmail.com.