Kázané slovo » Archív z roku 2004
04.01. Varovania a výstrahy Ján Šichula Fil 3:1-2
11.01. Nechoď cestou nevernosti Ján Šichula Mal 2:10-16
18.01. Obnova a jej prekážky Peter Vajda Ezdráš 4:1-5
25.01. Obnova v dejinách spasenia (1) Peter vajda
01.02. Obnova v dejinách spasenia (2) Peter Vajda
08.02. Naplniť nie zrušiť Ján Šichula Fil 3:3
15.02. Bližší pohľad na 4akú pôdu (1) Ján Šichula Marek 4:1-8,14-15
22.02. Slúžiť, chváliť, nedúfať Ján Šichula Fil 3:3-5
29.02. Hoci by som mohol Ján Šichula Fil 3:4-5
14.03. Heslo "Iba Kristus" platí aj dnes Ján Šichula Fil 3:5-6
28.03. Ďalší pohľad na 4akú pôdu (2) Ján Šichula Mk 4:14-20
04.04. Dva životné kontrasty Ján Šichula Fil 3:6
11.04. Tajomná postava Melchisedeka Ján Šichula Genesis 14, Hebrejom
25.04. Život v cirkvi Peter Vajda Skutky 2:42-47
02.05. Straty a nálezy pre Krista Ján Šichula Fil 3:7
09.05. Pokúšanie Ježiša na púšti Ján Šichula Mat 4:1-11
16.05. Všetko čo som mal za nič pokladám Ján Šichula Fil 3:8
23.05. Aká spravodlivosť postačí (1) Ján Šichula Fil 3:9
30.05. Aká spravodlivosť postačí (2) Ján Šichula Fil 3:9
06.06. Maj vieru, inak neobstojíš a nevojdeš Ján Šichula Genesis 12
13.06. Anatómia falošného učenia a učiteľov (1) Ján Šichula Júda
17.06. Ako človek Boží uteká pred Bohom človeka Philip Slater Jon 1:1-16
18.06. Ako je človek Boží odkázaný na milosrdenstvo Boha milosrdenstva Philip Slater
20.06. Ako človek Boží dostal posolstvo od Boha Philip Slater
20.06. Ako človeka Božieho zachvátila skľúčenosť uprostred veľkého požehnania Philip Slater
27.06. Anatómia falošného učenia a učiteľov (2) Ján Šichula Júda
04.07. Mojžiš - veriaci, ktorý vytrval Ján Šichula Ex
11.07. Sláva človeka vs. slovo Boha Peter Vajda 1Pt 1
18.07. Anatómia falošného učenia a učiteľov (3) -neodvratný súd nad falošnými učiteľmi Ján Šichula Júda
25.07. Anatómia falošného učenia a učiteľov(4) -9 základných aktivít Ján Šichula Júda
01.08. Lazár a Herodes Peter Vajda J 11, Sk 12
08.08. Budúce preskúšanie stavby Ján Šichula 1Kor 3:10-1
15.08. Manžel a manželka Ján Šichula 1Kor 6
22.08. Základ a budova Ján Šichula 1Pet 2:1-7
29.08. Hlava a údy Ján Šichula 1Kor 12:12-27
05.09. Poznanie slávy Boha (1) Peter Vajda 2Kor 4:4,6
12.09. Poznanie slávy Boha (2) Peter Vajda 2Kor 4:4,6
19.09. Vodný krst - čiňte pokánie a dajte sa pokrstiť Ján Šichula Mat 3
26.09. Poznanie slávy Boha (3) Peter Vajda 2Kor 4:4,6
03.10. Vinič a ratolesti Ján Šichula Ján 15
10.10. 4 Pavlove piliere duchovného rastu (1) Ján Šichula 1Tes 5:16-19
17.10. 2 Pavlove piliere duchovného rastu Ján Šichula 1Tes 5:18-19
24.10. Večera Pánova (1) - jej SZ korene Ján Šichula Mat 26  
31.10. Večera Pánova (2) - forma a význam Ján Šichula Mat 26:26-29  
07.11. Život plný svedectva o Ježišovi Ján Šichula Sk 5:17-42
07.11. Svadba kráľovského Syna Ján Šichula Mat 22:1-13
14.11. Boží zákon a Božia milosť (1) Peter Vajda Gal.
21.11. Boží zákon a Božia milosť (2) Peter Vajda Gal.
28.11. Vzkriesenie z màtvych, áno ale prv utrpenie Ján Šichula Fil 3:11
04.12. Dedičstvo dôkazov v Britskom múzeu (1) Ján Šichula
04.12. Dedičstvo dôkazov v Britskom múzeu (2) Ján Šichula
05.12. Boží zákon a Božia milosť (3) Peter Vajda Gal.
05.12. Ako sa ľudia rozhodujú Ján Šichula 2Kra 7:3
12.12. Pavlova a naša nedokonalosť Ján Šichula Fil 3:12-15
19.12. Hriech (rúhanie sa) proti Duchu Svätému Ján Šichula Matúš 12:22-50
19.12. Borenie evolučných hradieb - príhovor Ján Šichula
Ďalšie roky: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998
Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player .asx a Win Apm .m3u
(c) 1998 — 2019 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť.
Dávame do pozornosti možnosť objednať si archívy kázaní na CD MP3 nosičoch. Kontakt: nkzba@hotmail.com.