Kázané slovo » Archív z roku 2005
02.01. Hriech na smrť Ján Šichula 1. Jána 5
02.01. Ako Božia námaha vymazáva vinu človeka Ján Šichula Iz 43:25
09.01. Namáhavá neprestajná práca pre Pána Ján Šichula 1.Kor 15:58
16.01. Znaky dokonalého kresťana Ján Šichula Fil 3:14-17
23.01. Satan, jeho identita a zvod Ján Šichula Gen3, 2Kor 11
30.01. Vyvarujme sa pôžitkárstva a svetáctva Ján Šichula Fil 3:17-21
06.02. Satanov pád a diablova moc nad človekom v tomto zlom veku Ján Šichula
13.02. Zničenie Satanovho kráľovstva Ján Šichula
20.02. Keď na malých veciach najviac záleží (1) Ján Šichula Fil 4:1-3
27.02. Aktívny duchovný zápas kresťana ako Božieho bojovníka Ján Šichula Ef. 6:10-13
06.03. Do Božej vojny potrebujeme Božie zbrane Ján Šichula Ef. 6:11-13
13.03. Keď na malých veciach najviac záleží (2) Ján Šichula Fil 4:3–5
20.03. Úžasný Boh, úžasná osobná stráž, úžasný pokoj Ján Šichula Fil 4:6-7
27.03. Žalm 63 Ján Šichula Ž 63
03.04. Vedenie vojny proti Satanovi skrze státie a pravdu (6) Ján Šichula Ef 6:14
03.04. Ak veríš v hmlistého boha, čaká ťa katastrofa Ján Šichula Jer 7:16-19
06.04. Vykúpenie hriechom zadåženej duše Ján Šichula
10.04. Poznáte pravdu Peter Vajda Ján 8:32
17.04. Premeňte sa obnovením mysle Peter Vajda Rim 12:2
24.04. 8 kresťanských životných priorít Ján Šichula Fil 4:8–9
01.05. Kristus priamo k nám, my priamo ku Kristovi Ján Šichula Kol 1:18
01.05. Kristus je život Ján Šichula Ján 14:6
08.05. Nikto na celom svete nemá nič lepšie ako pancier spravodlivosti Ján Šichula Ef 6:14
15.05. Ďalšie znamenité zbrane Ján Šichula Ef 6:15-16
22.05. Hľadanie Pána cez pôst (1) Ján Šichula
29.05. Božie odpustenie a naše odpustenie Ján Šichula Mt 18:23–35
05.06. Kresťania, taste meče a bojujte Ján Šichula Ef 6:17
05.06. Aký je skutočný Boh Ján Šichula 1Samuelova 5
12.06. Slovo, Duch, modlitba Ján Šichula Ef 6:17-18
19.06. Ako Kristus privádza vieru k dospelosti Joel R. Beeke Mt 15:23-27
19.06. Zoči-voči budúcnosti Joel R. Beeke 2.Petrov 3:8-9
26.06. Pôst sústredený na Krista (Pôst 2) Ján Šichula Mt 9:14-17
03.07. Desiatky, dávanie a ukazovanie Krista Ján Šichula Genesis 14:20
10.07. Rozdvojené srdce Ján Šichula 2.Kráľov 16
17.07. Iný pokrm pre lepšie nasýtenie Ján Šichula Ján 4:31-38
24.07. Pavol a podpora pre jeho službu Ján Šichula Filipanom 4:10-11
31.07. Stratiť život, zachrániť dušu Peter Vajda Matúš 16:25-26
07.08. Kresťanstvo nie je žiadna svojpomoc Ján Šichula Fil. 4:12-14
07.08. Saulovo obrátenie Peter Vajda Skutky 9:1-30
14.08. Aby sme chodili v dobrých skutkoch Ján Šichula Fil. 4:14-18
18.08. Život služby a uctievania Chris Cooper Rimanom 12:1-2
21.08. Bohu slávu a nám milosť Ján Šichula Fil. 4:17-23
28.08. Sebaistota náš veľký nepriateľ Ján Šichula 1.Kor. 10:12
04.09. Pokušenie má svoje hranice Ján Šichula 1.Kor. 10:13
11.09. Musíte sa narodiť znova Peter Vajda Ján 3:1-15
18.09. Absolútna priorita Božieho slova Ján Šichula Skutky 20:17-32
25.09. Nezmerateľná užitočnosť Biblie Ján Šichula 2.Timoteovi 3:16
02.10. Na počiatku Boh stvoril (1) Peter Vajda Genesis 1:1-2:3
09.10. Na počiatku Boh stvoril (2) Peter Vajda Genesis 1:1-2:3
16.10. Božstvo Pána Ježiša Krista (1) Ján Šichula SZ, NZ
30.10. Božie slovo pre všetky národy Ján Šichula téma
06.11. Úvod k filmu o Mormónoch Ján Šichula téma
13.11. Náš Boh Stvoriteľ Ján Šichula Zjavenie 4:11
20.11. Na počiatku Boh stvoril (3) Peter Vajda Genesis 1:1-2:3
27.11. Od dizajnu k Dizajnérovi Ján Šichula Izaiáš 53
04.12. Kàmenie vnútorného človeka Ján Šichula 2.Petrov 1:1-4
11.12. Zasľúbenia – výživa pre vieru Ján Šichula 2.Petrov 1:4
18.12. Ako sa víťazí nad Goliášom Ján Šichula 1.Samuel. 17
Ďalšie roky: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998
Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player .asx a Win Apm .m3u
(c) 1998 — 2019 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť.
Dávame do pozornosti možnosť objednať si archívy kázaní na CD MP3 nosičoch. Kontakt: nkzba@hotmail.com.