Kázané slovo » Archív z roku 2006
08.01. Dôležité je s kým je Boh Ján Šichula 1.Samuelova 17
15.01. Dávidove „slabé“ zbrane Ján Šichula 1.Samuelova 17
22.01. Živý Boh je vysvetlenie Dávidovho víťazstva Ján Šichula 1.Samuelova 17
29.01. Smrť a život v Biblii Ján Šichula SZ, NZ
05.02. Modlitba Anny Peter Vajda 1.Samuelova 1
12.02. Bližší pohľad na smrť v Biblii (Smrť a život v Biblii - 2) (12.2.2006) Ján Šichula SZ, NZ, Zj.20
19.02. Prechodný a finálny stav nespasených (Smrť a život v Biblii - 3) Ján Šichula SZ, NZ
26.02. Večný trest nespasených ľudí (Smrť a život v Biblii - 4) Ján Šichula SZ, NZ
05.03. čo sa po smrti stane s kresťanom (Smrť a život v Biblii 5) Ján Šichula 2.Kor. 4:16–5:10
12.03. Nebo a Zem, anjeli a my (Smrť a život v Biblii 6) Ján Šichula SZ, NZ
19.03. čo Boh chce od veriacich Ján Šichula Genesis 22
26.03. Božie dary v ľudskej opatere Ján Šichula 1.Korinťanom 4:7
26.03. Som naozaj kresťan? Ján Šichula Rimanom 4:5
30.04. Kresťania pred súdnou stolicou (1) (Smrť a život v Biblii 7) Ján Šichula 2.Korinťanom 5:10
07.05. Kresťania pred súdnou stolicou (2) (Smrť a život v Biblii 8) Ján Šichula Rimanom 14:10-12
14.05. Kresťania pred súdnou stolicou (3) (Smrť a život v Biblii 9) Ján Šichula Lukáš 19:11-27
21.05. Spasiteľná milosť Peter Vajda Títovi 2:11-14
28.05. Sýtenie duše v Kristovi a jeho sláve Ján Šichula Ján 10:9
04.06. Kresťania pred súdnou stolicou (4) (Smrť a život v Biblii 10) Ján Šichula 1.Korinťanom 3:10-15
11.06. Vďačnosť a ďakovanie Peter Vajda Kološanom 3:15
18.06. Adam – zemský človek z hliny (Smrť a život v Biblii 11) Ján Šichula 1.Korinťanom 15
25.06. O otcovi a stratenom synovi Ján Šichula Lukáš 15:11-32
02.07. Duchovné telo – zavàšenie spasenia (Smrť a život v Biblii 12) Ján Šichula 1.Kor. 15:35-44
02.07. diskusia ku kázni Smrť a život v Biblii (12) Ján Šichula 1.Kor. 15:35-44
09.07. Farizeus, publikán, chrám a ja Ján Šichula Lukáš 18:9-14
16.07. Nové nebo a nová zem (Smrť a život v Biblii 13) Ján Šichula Zj.21, Rim.8  
23.07. Základné vlastnosti kresťanov Ján Šichula 2.Petra 1:5-7  
30.07. Srdce v dome smútku Branislav Mičieta Kazateľ 7:2-4
06.08. Boží plán – človek milujúci dobro [Podobnosť Kristovi (1)] Ján Šichula 2.Tes. 1:11  
20.08. Viera nad zlato [Podobnosť Kristovi (2)] Ján Šichula 2.Tes. 1:3  
27.08. Viera nad zlato (2) [Podobnosť Kristovi (3)] Ján Šichula Rim. 4:19  
03.09. Ako väzenský strážnik v meste Filipy uveril v Krista Ján Šichula Skutky 16:11–40  
10.09. Pozor na malú vieru [Podobnosť Kristovi (4)] Ján Šichula Matúš 6:30  
17.09. Dve veľké túžby Branislav Mičieta Pieseň Š. 1:1-4
24.09. Skutky viery v moci [Podobnosť Kristovi (5)] Ján Šichula 2.Tes. 1:11  
01.10. Poslušnosť viery [Podobnosť Kristovi (6)] Ján Šichula Rimanom 1:5
08.10. Poslušnosť viery (2) [Podobnosť Kristovi (7)] Ján Šichula Rim 1:5
15.10. Kristus bol, je a bude skala Ján Šichula 1.Kor. 10:4
22.10. Úloha srdca v našom posvätení [Podobnosť Kristovi (8)] Ján Šichula Príslovia 4:23
29.10. Nezastavuj sa v duchovnom raste [2.Pt. (4)] Ján Šichula 2.Petrov 1:8–9
05.11. Upevňuj svoje vyvolenie [2.Petrov (5)] Ján Šichula 2.Petrov 1:10
12.11. Kristovo večné kráľovstvo [2.Pt. (6)] Ján Šichula 2.Petrov 1:11
19.11. Prijímajme napomenutia, aby sme rástli [2.Pt. (7)] Ján Šichula 2.Pt.1:12–15
26.11. Ježiš dobrý pastier Branislav Mičieta Ján 10:1–18
30.11. Objavovanie Biblie (1) Ján Šichula
03.12. Kresťanstvo vs. pragmatické náboženstvá Ján Šichula 2.Petrov 1:16
10.12. čo je to cirkev, a čo je to zbor [Cirkev, zbory, misia a služba (1)] Ján Šichula NZ
14.12. Objavovanie Biblie (2) Ján Šichula
17.12. Zbor v Jeruzaleme [Cirkev, zbory, misia a služba (2)] Ján Šichula Skutky 2:42
Ďalšie roky: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998
Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player .asx a Win Apm .m3u
(c) 1998 — 2019 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť.
Dávame do pozornosti možnosť objednať si archívy kázaní na CD MP3 nosičoch. Kontakt: nkzba@hotmail.com.