Kázané slovo » Archív z roku 2007
07.01. Slovensko, zakladanie zborov a NKZ BA [Cirkev, zbory, misia a služba (3)] Ján Šichula NZ
11.01. Objavovanie Biblie (3) Ján Šichula
14.01. Syn Boží a Slovo Božie [2.Petrov (9)] Ján Šichula 2.Pt.1:17–19
21.01. Slovo od Boha pre ľudí na zemi [2.Petrov (10)] Ján Šichula 2.Pt.1:19–21
25.01. Objavovanie Biblie (4) - inskripturácia Ján Šichula
28.01. Kto je Boh (1) Ján Šichula SZ, NZ
08.02. Objavovanie Biblie (5) - inšpirácia Ján Šichula
11.02. Kto je Boh (2) Ján Šichula SZ, NZ
18.02. Kto je Boh (3) Ján Šichula SZ, NZ
22.02. Objavovanie Biblie (6) – Autorita, neomylnosť, bezchybnosť Ján Šichula
04.03. Kto je Boh (4) Ján Šichula SZ, NZ
09.03. Abrahám a Zem Izrael Ján Šichula SZ, NZ
10.03. Objavovanie biblickej Zeme Izrael Ján Šichula SZ, NZ
11.03. Sláva Novej zmluvy Ján Šichula 2.Kor. 3  
18.03. Boh dobrý čistému srdcu Peter Vajda Žalm 73
22.03. Objavovanie Biblie (7) – Kánon Ján Šichula
25.03. Okúste Božiu dobrotu Peter Vajda Žalm 34
01.04. Môj Spasiteľ je hodný mojej lásky Branislav Mičieta Ján 12:1–8
08.04. Vzkriesenie Krista je Božie víťazstvo Ján Šichula Efezanom 4:8
15.04. Kto je Boh (5) Ján Šichula SZ, NZ
19.04. Objavovanie Biblie – Da Vinciho kód – fakt, fikcia, alebo fakcia? Ján Šichula
22.04. Nový život a poslušnosť [Abeceda kresťanského života (1)] Ján Šichula SZ, NZ
29.04. Pokánie a priorita Božej vôle [Abeceda kresťanského života (2)] Ján Šichula SZ, NZ
04.05. Duchovné predesenie Philip Slater 1.Sam 16:4
06.05. Zjavenie Božej slávy v Pánovi Ježišovi Kristovi Philip Slater Ján 1:14
13.05. Veštenie, čarodejníctvo, duchárstvo a planetárstvo [Nebiblické náboženstvá a ich hriešne praktiky (1)] Ján Šichula SZ, NZ
17.05. Objavovanie Biblie (8) – Opisy a preklady Ján Šichula
20.05. Buďte napåňaní Duchom [Abeceda kresťanského života (3)] Ján Šichula SZ, NZ
27.05. Založenie zboru NKZ Žilina Ján Šichula Sk 13,1-15
03.06. Buďte napåňaní Duchom (2) [Abeceda kresťanského života (4)] Ján Šichula Efezanom 5:18
10.06. Evanjelium, viera a chodenie Duchom [Abeceda kresťanského života (5)] Ján Šichula Galaťanom
14.06. Spolu so mnou zápaste na modlitbách za mňa u Boha Martin Leech Rim. 15:30-32
17.06. Naliehavosť stretnutia s Ježišom Peter Vajda Lukáš 19:1–10
24.06. Prinášajme ovocie Ducha [Abeceda kresťanského života (6)] Ján Šichula Gal. 5:16–26
24.06. Tri skutočnosti kresťanstva Ján Šichula Gal. 5
08.07. Prinášajme ovocie Ducha (3) [Abeceda kresťanského života (8)] Ján Šichula Gal. 5:16–26  
22.07. Prinášajme ovocie Ducha (4) [Abeceda kresťanského života (9)] Ján Šichula Gal. 5:16–26
29.07. Neprestaňme činiť dobro [Abeceda kresťanského života (10)] Ján Šichula Galaťanom 6:7–9
05.08. Opisy Božieho Syna v Židom 1 (1) [Božstvo Pána Ježiša Krista (2)] Ján Šichula Židom 1:1–4  
12.08. Opisy Božieho Syna v Židom 1 (2) [Božstvo Pána Ježiša Krista (3)] Ján Šichula Židom 1:3  
19.08. Boží Syn je nekonečnekrát nad anjelov [Božstvo Pána Ježiša Krista (4)] Ján Šichula Židom 1  
26.08. Boží Syn nie je menej ako Boh [Božstvo Pána Ježiša Krista (5)] Ján Šichula Židom 1
02.09. Povolaní ku službe podľa Kristovho príkladu [Abeceda kresťanského života (11)] Ján Šichula Mat. 20:18–34
09.09. Pozor na duchovnú mdlobu [Abeceda kresťanského života (12)] Ján Šichula Židom 12:12–29
16.09. Boh JHVH v Starej zmluve a Boží Syn [Božstvo Pána Ježiša Krista (6)] Ján Šichula Židom 1
23.09. Prijímaj zasadené slovo [Abeceda kresťanského života (13)] Ján Šichula Jakub 1:21
30.09. Nežiješ len chlebom [Abeceda kresťanského života (14)] Ján Šichula Matúš 4:4  
04.10. Objavovanie Biblie (9) - Autorita Biblie Ján Šichula
07.10. Keď to na ceste za Kristom bolí [Abeceda kresťanského života (15)] Ján Šichula SZ, NZ
14.10. Sýrsky Náman, prorok Elizeus a spasenie národov Ján Šichula 2.Kráľov 5
18.10. Objavovanie Biblie (10) – Historicita Biblie Ján Šichula
21.10. Slúž jazykom Bohu a nie Diablovi - [Abeceda kresťanského života (16)] Ján Šichula Jakub 3
25.10. Objavovanie Biblie (11) - Historickosť Biblie (2) Ján Šichula
28.10. Hľadaj múdrosť od Boha a nie od Diabla [Abeceda kresťanského života (17)] Ján Šichula Jakub 3
04.11. Štyri Pavlove príkazy [Abeceda kresťanského života (18)] Ján Šichula 1.Tes. 5:14  
11.11. Ježiš Kristus – Pravý Boh Jahve medzi nami [Božstvo Pána Ježiša Krista (7)] Ján Šichula SZ, NZ
18.11. Veľký Boh a jeho veľký plán [Efezanom 1:1–14 verš za veršom (1)] Ján Šichula Efezanom 1:1–5
23.11. Kristovo dielo kríža (1) Ján Šichula SZ
24.11. Kristovo dielo kríža (2) Ján Šichula NZ
25.11. Chválenie sa krížom Pána Ježiša Krista Branislav Mičieta Galaťanom 6:14
29.11. Objavovanie Biblie (12) – Historickosť SZ Ján Šichula
02.12. Boh, ktorý všetko robí na svoju slávu [Ef. 1:1–14 (2)] Ján Šichula Efezanom 1:1–14  
06.12. Objavovanie Biblie (13) – Neomylnosť vs. údajné protirečenia Ján Šichula
09.12. Nekonečne slávny Boh a naša premena [Ef. 1:1–14 (3)] Ján Šichula Efezanom 1:1–14  
16.12. Narodenie Pána Ježiša Krista [Život PJK (1)] Ján Šichula evanjeliá
Ďalšie roky: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998
Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player .asx a Win Apm .m3u
(c) 1998 — 2019 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť.
Dávame do pozornosti možnosť objednať si archívy kázaní na CD MP3 nosičoch. Kontakt: nkzba@hotmail.com.