Kázané slovo » Archív z roku 2008
06.01. Panna počne a porodí syna [Život Pána Ježiša Krista (2)] Ján Šichula Izaiáš 7:14  
13.01. Pán Ježiš prišiel na pád a na povstanie mnohých [Život PJK (3)] Ján Šichula evanjeliá
17.01. Objavovanie Biblie (14) – Neomylnosť vs. protirečenia (2) Ján Šichula
20.01. Osoba Jána Krstiteľa [Život Pána Ježiša Krista (4)] Ján Šichula evanjeliá  
27.01. Nasýtenie päťtisícového davu Peter Jurčo Ján 6:1–15
31.01. Priložte svoje srdce ku všetkým tým slovám Martin Leech 5.M 32:46
03.02. Začiatok služby a povolanie učeníkov [Život Pána Ježiša Krista (5)] Ján Šichula evanjeliá
10.02. Tri zastávky v živote Pána Ježiša [Život Pána Ježiša Krista (6)] Ján Šichula evanjeliá
17.02. Podobenstvo o kúkoli medzi pšenicou [Život Pána Ježiša Krista (7)] Ján Šichula Matúš 13:24–30
24.02. Viera a skutky: Ospravedlnenie zo skutkov podľa Jakuba Peter Vajda Jakub 2:14–26  
02.03. Kristus je Otcov poslušný Syn [Božstvo Pána Ježiša Krista (8)] Ján Šichula Ján 5  
09.03. Mesiášsky úrad Pána Ježiša [Život Pána Ježiša Krista (8)] Ján Šichula Lukáš 4
16.03. Sympatizanti, učeníci a nepriatelia Pána Ježiša [Život PJK (9)] Ján Šichula Lukáš 4:14–30  
19.03. Rozhovor pre reláciu „60 minút pravdy“ v Rádiu 7 z nedele 5. 8. 2007 Ján Šichula
30.03. Ako sa vymaniť z pút horkosti Peter Jurčo Efezanom 4:31–32
02.04. Genesis [Objavujeme 66 kníh Biblie (1)] Ján Šichula 1.M
06.04. Kristus je dobrý pastier [Život Pána Ježiša Krista (10)] Ján Šichula Ján 10:11–18
13.04. Kristus je väčší ako chrám [Život Pána Ježiša Krista (11)] Ján Šichula Matúš 12:1–8
16.04. Exodus [Objavujeme 66 kníh Biblie (2)] Ján Šichula 2.M
20.04. Tajomstvo ľahkého jarma Peter Jurčo Mt. 11:25–30
27.04. Kto má večný život? Peter Vajda Ján 3:36  
02.05. kniha Jozuova (1) Ján Šichula Jozua
04.05. Vierou spasená Rachab Peter Vajda Židom 11:31  
11.05. Muž múdry a muž blázon [Život PJK (12)] Ján Šichula Matúš 7:24–27
18.05. Modlitba podľa Pána Ježiša [Život PJK (13)] Ján Šichula Lukáš 11:1–13
25.05. Deti kresťanov patria Bohu [Manželstvo, rodina a výchova detí (1)] Ján Šichula Efezanom 6:4
01.06. Manželstvo pred pádom a po páde [Manželstvo, rodina a výchova detí (2)] Ján Šichula Genesis 2:24
08.06. Snažte sa vojsť tesnou bránou Ján Šichula Lukáš 13:24
15.06. Kristus nás volá k pokore a k pohostinnosti [Život Pána Ježiša Krista (14)] Ján Šichula Lukáš 14:7–14
22.06. Evanjelium a Boh evanjelia Will Corie Galaťanom 2
29.06. Dvaja posadlí v Gergezei Peter Jurčo Matúš 8:28–34
06.07. Dávid a Batšeba – Hriech a jeho dôsledky Peter Jurčo 2.Samuelova 11
13.07. Autorita muža a poddávanie sa ženy [Manželstvo, rodina a výchova detí (3)] Ján Šichula SZ, NZ
20.07. Pravý vinič a letorasty Peter Vajda Ján 15:1–11  
27.07. Mužovia, milujte svoje manželky [Manželstvo, rodina a výchova detí (4)] Ján Šichula Efezanom 5:25
03.08. Božia nezmerateľná dobrota Ján Šichula Jeremiáš 32:41
10.08. Účasť kresťanov na utrpeniach Pána Ježiša [Život PJK (15)] Ján Šichula Filipanom 3:10
17.08. Bezpečnosť spasenia (1) Peter Vajda NZ  
24.08. Kristus nás varuje pred lakomstvom a ustarostenosťou [Život PJK (16)] Ján Šichula Lukáš 12:13–34
31.08. Kristus nás varuje pred pokrytectvom [Život PJK (17)] Ján Šichula Lukáš 12:1–7
07.09. Si učeník, potom vyznávaj Krista [Život PJK (18)] Ján Šichula Lukáš 12:8–12
14.09. Spasenie človeka a kráľovstvo Božie [Život PJK (19)] Ján Šichula Lukáš 13:10–21
21.09. Život medzi dvomi Kristovými príchodmi [Život PJK (20)] Ján Šichula Lukáš 12:35–48
28.09. Bezpečnosť spasenia (2) Peter Vajda Rimanom 5:12-21  
05.10. Kristus, hriešnici, tyrani a katastrofy [Život PJK (21)] Ján Šichula Lukáš 13:1–9
08.10. Leviticus [Objavujeme 66 kníh Biblie (3)] Ján Šichula Leviticus
12.10. Bezpečnosť spasenia (3) Peter Vajda Rimanom 6  
19.10. Podobenstvo o veľkej hostine [Život Pána Ježiša Krista (22)] Ján Šichula Lukáš 14:15–24
22.10. Numeri [Objavujeme 66 kníh Biblie (4)] Ján Šichula 4.M
26.10. Bezpečnosť spasenia (4) Peter Vajda Rimanom 7  
02.11. Podmienky pravého učeníctva [Život Pána Ježiša Krista (23)] Ján Šichula Lukáš 14:25–35
05.11. Deuteronomium [Objavujeme 66 kníh Biblie (5)] Ján Šichula 5.M
09.11. Boh, ktorý je skala Ján Šichula Deuteronomium 32
14.11. Apoštol Ján a jeho tri listy [3 Jánove listy (1)] Ján Šichula 1.–3. Jánov
15.11. Apoštol Ján vs. gnosticizmus vtedajší i dnešný [3 Jánove listy (2)] Ján Šichula 1.–3. Jánov
16.11. Premáhanie sveta vierou Branislav Mičieta 1. Jánov 5:4
23.11. Podobenstvo o hrivnách [Život Pána Ježiša Krista (24)] Ján Šichula Lukáš 19:11–27
07.12. Nový život znamená nové myslenie Peter Jurčo Efezanom 4:17–32
14.12. Jedinečnosť evanjelia Ján Šichula Rimanom 1:16
18.12. Kniha Jozuova [Objavujeme 66 kníh Biblie (6)] Ján Šichula Jozue
21.12. Vtelenie Božieho Syna Ján Šichula Ján 1:14
Ďalšie roky: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998
Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player .asx a Win Apm .m3u
(c) 1998 — 2019 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť.
Dávame do pozornosti možnosť objednať si archívy kázaní na CD MP3 nosičoch. Kontakt: nkzba@hotmail.com.