Kázané slovo » Archív z roku 2009
11.01. Pozdvihujem svoju dušu k Bohu (Žalm 25) Ján Šichula Žalm 25
18.01. Vyznaj hriech a dôjdeš odpustenia (Žalm 25) Ján Šichula Žalm 25
25.01. Bezpečnosť spasenia (5) Peter Vajda Rimanom 8
01.02. Ježiš nás učí žiť v pokoji [Abeceda kresťanského života (19)] Ján Šichula Židom 12:14
08.02. Kristus, Ján Krstiteľ a Eliáš [ev. Jána (2)] Ján Šichula Ján 1:19–28
15.02. Život viery – Noe Peter Vajda Židom 11:7  
22.02. Ján Krstiteľ vydáva pravdivé svedectvo [ev. Jána (3)] Ján Šichula Ján 1:21–34
01.03. Ježiš je Boží baránok [ev. Jána (4)] Ján Šichula Ján 1:29–34
02.03. Veľké témy listu Efezanom Brian Freer Efezanom
08.03. Zdieľanie o bratskej ceste do Londýna vo februári 2009 Ján Šichula
15.03. Keď sa ľudia zaujímajú o Krista [ev. Jána (5)] Ján Šichula Ján 1:35–43
22.03. Apoštol Jakub nás učí o modlitbe Klebert Tchounda Jakub 5:13–18
22.03. Svedectvo o obrátení ku Kristovi Klebert Tchounda
05.04. Láska Kristova nás núti evanjelizovať [Cirkev, zbory, misia a služba (4)] Ján Šichula 2. Korinťanom 5:14
19.04. Kruh učeníkov sa ďalej zväčšuje [ev. Jána (6)] Ján Šichula Ján 1:44–52
26.04. Prvý div Božieho Syna [ev. Jána (7)] Ján Šichula Ján 2:1–12
03.05. Boh ustanovil súdny deň Andy Banton Skutky 17:31
03.05. Prečo a ako na pouličné zvestovanie evanjelia Andy Banton
10.05. Vyčistenie jeruzalemského chrámu [ev. Jána (8)] Ján Šichula Ján 2:13–25
12.05. Písmo bez Tradície [Bez kňazov a sviatostí do večného života? (1)] Ivan Hlavanda  
15.05. Ospravedlnenie bez zásluh [Bez kňazov a sviatostí do večného života? (2)] Peter Vajda  
16.05. Milosť bez sviatostí [Bez kňazov a sviatostí do večného života? (3)] Tracy Lesan  
17.05. Zázrak nového narodenia [ev Jána (9)] Ján Šichula Ján 3:1–8
17.05. Veľkňaz bez kňazov [Bez kňazov a sviatostí do večného života? (4)] Ján Šichula  
22.05. Biblický kresťan zoči-voči tvrdeniam katolíckej cirkvi [Biblický kresťan a rímsky katolicizmus (1)] Ján Šichula  
23.05. Katolícke tvrdenia a ich biblicko-historická analýza [Biblický kresťan a rímsky katolicizmus (2)] Ján Šichula Matúš 16:18  
24.05. Stratégie a rady pre zvestovanie evanjelia katolíkom okolo nás [Biblický kresťan a rímsky katolicizmus (3)] Ján Šichula  
31.05. Zázrak nového narodenia (2) [ev. Jána (10)] Ján Šichula Ján 3:3
07.06. O poslušnosti Peter Vajda NZ
14.06. Tak Boh miloval svet [ev. Jána (11)] Ján Šichula Ján 3:11–21
21.06. Pätoraká jedinečnosť Božieho Syna [ev. Jána (12)] Ján Šichula Ján 3:22–36
28.06. Živá voda [ev. Jána (13)] Ján Šichula Ján 4:1–14
05.07. Nová zmluva a dar Ducha [Bezpečnosť spasenia (6)] Peter Vajda Židom 10:16-17  
12.07. Ako Pán Ježiš prebudil spiaceho hriešnika [ev. Jána (14)] Ján Šichula Ján 4:15–26
19.07. Aké uctievanie chce Boh od človeka? [ev. Jána (15)] Ján Šichula Ján 4:20–24
26.07. Pánova veľká lekcia o evanjelizácii [ev. Jána (16)] Ján Šichula Ján 4:31–42
02.08. Zmluva milosti a vyvolenie [Bezpečnosť spasenia (7)] Peter Vajda Genezis, Rim 9  
09.08. Zázrak uzdravenia poukazuje na cestu spasenia [ev. Jána (17)] Ján Šichula Ján 4:45–54
16.08. Uzdravenie človeka pri Ovčej bráne [ev. Jána (18)] Ján Šichula Ján 5:1–16
23.08. Pôvod a význam úradu apoštolov [Úrad apoštolov v Biblii (1)] Ján Šichula NZ
06.09. Pevný základ apoštolov a prorokov v NZ [Úrad apoštolov v Biblii (2)] Ján Šichula Efezským 2:20
13.09. Odrezané letorasty [Bezpečnosť spasenia (8)] Peter Vajda Ján 15:1–6  
18.09. Seminár o pouličnom kázaní evanjelia Andy Banton
20.09. Ako kráľ Dávid zhrešil a došiel odpustenia John P. Earnest
27.09. Plnosť Kristovho zjavenia a úrad apoštolov [Úrad apoštolov v Biblii (3)] Ján Šichula NZ
04.10. Iba Ježiš privádza ľudí k Bohu Ján Šichula NZ
11.10. Veľkosť Božieho Syna a jeho sľub o spasení [Evanjelium podľa Jána (19)] Ján Šichula Ján 5:17–24
16.10. Utrpenie v živote kresťana (1) Ján Šichula NZ  
17.10. Utrpenie v živote kresťana (2) Ján Šichula 1.Petrov  
18.10. Utrpenie bezúhonného Jóba Peter Vajda Job  
25.10. Každý raz bude vzkriesený [ev. Jána (20)] Ján Šichula Ján 5:25–29
01.11. Nebeský Otec svedčí o Synovi [ev. Jána (21)] Ján Šichula Ján 5:30–38
08.11. Krst Duchom Svätým (1) Ján Šichula NZ  
15.11. Krst Duchom Svätým (2) Ján Šichula NZ
22.11. Hojné svedectvo o Pánovi Ježišovi volá človeka ku viere [ev. Jána (22)] Ján Šichula Ján 5:38–47
29.11. Krst Duchom Svätým (3) Ján Šichula NZ
06.12. Pán Ježiš zázračne rozmnoží chlieb a ryby [ev. Jána (23)] Ján Šichula Ján 6:1–15
13.12. Krst Duchom Svätým (4) Ján Šichula NZ
20.12. Pre aký pokrm sa namáhaš? [ev. Jána (24)] Ján Šichula Ján 6:19–26
Ďalšie roky: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998
Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player .asx a Win Apm .m3u
(c) 1998 — 2019 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť.
Dávame do pozornosti možnosť objednať si archívy kázaní na CD MP3 nosičoch. Kontakt: nkzba@hotmail.com.