Kázané slovo » Archív z roku 2010
10.01. Pán nás volá zachovávať jeho slovo Ján Šichula Zj. Jána 3:7–13
17.01. Ježiš je chlieb života [ev. Jána (25)] Ján Šichula Ján 6:30–40
24.01. Naplnenie Duchom [Krst Duchom Svätým (5)] Ján Šichula Skutky
31.01. Syn zachraňuje tých, ktorých Otec dáva a priťahuje [ev. Jána (26)] Ján Šichula Ján 6:41–51  
07.02. Keď sa zdá, že Boh mlčí Peter Jurčo Žalm 22
14.02. Milosť vyvolenia a zvestovanie evanjelia [ev. Jána (27)] Ján Šichula Ján 6:41–47
21.02. Vyvolenie a bezpečnosť spasenia [Bezpečnosť spasenia (9)] Peter Vajda Ján 6+10+17  
28.02. Si pripravený prejsť z časnosti do večnosti? Ján Šichula 1.Timoteovi 6:6–7
07.03. Zjedz chlieb života a ži na veky [ev. Jána (28)] Ján Šichula Ján 6:46–58
14.03. Uver v Krista, aby si bol ospravedlnený [evanjelizačná] Ján Šichula Rimanom 3:23–24
21.03. Kristov kríž ako najväčšie pohoršenie a predsa základ spasenia [ev. Jána (29)] Ján Šichula Ján 6:59–71
28.03. Zachovanie a vytrvanie v Jánovych spisoch Ján Šichula Jánove spisy
04.04. Ježiš Kristus ako prvý vstal z màtvych do novej existencie Ján Šichula Skutky 26:23
11.04. Nepriateľstvo a nepochopenie narastá [ev. Jána (31)] Ján Šichula Ján 7:1–13
18.04. Chceš činiť Božiu vôľu? [ev. Jána (32)] Ján Šichula Ján 7:14–17
25.04. Pravá cirkev Chris Cooper 1. Tesaloničanom 1
25.04. Evanjelizačné nedeľné školy (1) – Základy Chris Cooper
25.04. Evanjelizačné nedeľné školy (2) – Obsah Chris Cooper
25.04. Evanjelizačné nedeľné školy (3) – Motivácia a praktické rady Chris Cooper
25.04. Evanjelizačné nedeľné školy (4) – diskusia Chris Cooper
02.05. Dvaja lotri na kríži Peter Jurčo Lukáš 23:33–43
09.05. Nikto neplní zákona [ev. Jána (33)] Ján Šichula Ján 7:18–24
14.05. Anatómia obrátenia [Zápas o pravé obrátenia (1)] Ján Šichula SZ, NZ
15.05. Pravé a nepravé obrátenia [Zápas o pravé obrátenia (2)] Ján Šichula NZ
16.05. Cirkev zápasiaca o pravé obrátenia [Zápas o pravé obrátenia (3)] Ján Šichula NZ
23.05. Vtedajší a terajší svet Peter Vajda 2.Petra 3:3–7
30.05. Ako to, že chcú zabiť Krista? [ev. Jána (34)] Ján Šichula Ján 7:25–29
06.06. Ešte neprišla Kristova hodina [ev. Jána (35)] Ján Šichula Ján 7:30–36
13.06. Božie vs. ľudské myšlienky [prorok Izaiáš (1)] Ján Šichula Izaiáš 55
20.06. Pravda v láske Peter Jurčo Efezským 4:15
27.06. Šokujúca pravda o Božej milosti Ján Šichula Matúš 20:1–16
04.07. Kríž, viera, krst [Kríž, viera, krst (1)] Ján Šichula Kolosanom 2:11–12
11.07. Jedine Ježiš uhasí smäd hriešnika [ev. Jána (36)] Ján Šichula Ján 7:34–39
18.07. Poznáš milosť Pána Ježiša Krista? Ján Šichula 2.Korinťanom 8:9  
25.07. Kristus je Ten prorok [ev. Jána (37)] Ján Šichula Ján 7:40
01.08. Nikto nikdy nebol a nehovoril ako Ježiš [ev. Jána (38)] Ján Šichula Ján 7:41–53
08.08. Pavlovo svedectvo pred Agrippom Peter Jurčo Skutky 26:1–32
22.08. Ako Pán Ježiš neodsúdil ženu, ktorá scudzoložila [ev. Jána (39)] Ján Šichula Ján 8:1–11
05.09. Pán Ježiš je svetlo sveta [ev. Jána (40)] Ján Šichula Ján 8:12
12.09. Bojovať až do konca podľa Božieho srdca Ján Šichula 2. Kráľov 13:10–25
19.09. O màtvení zemských údov Peter Vajda Kološanom 3
26.09. Novozmluvné prikázania pre muža a ženu Peter Vajda Kološanom 3
03.10. Meno nad každé meno Peter Jurčo Filipským 2:9
08.10. Anatómia ospravedlnenia [Milostivé ospravedlnenie v Kristovi (1)] Ján Šichula
09.10. Ospravedlnenie v širších súvislostiach [Milostivé ospravedlnenie v Kristovi (2)] Ján Šichula
10.10. Rimanom 4 [Milostivé ospravedlnenie v Kristovi (3)] Ján Šichula
17.10. Portrét kresťanskej viery Ján Šichula Židom 11
24.10. Portrét kresťanskej viery (2) Ján Šichula Židom 11
31.10. Mená Jahve a El Šadaj Peter Jurčo SZ
07.11. Choď k Ježišovi po odpočinutie Ján Šichula Matúš 11:25–30
14.11. čisté ruky alebo čisté srdce? Peter Jurčo Matúš 15:1–20
21.11. Svedectvo za svedectvom o Kristovi [ev. Jána (41)] Ján Šichula Ján 8:13–20
28.11. Kde je ten baránok? Peter Jurčo Genezis 22
05.12. Veľké pravdy kresťanstva Ján Šichula Skutky 26:15–19
12.12. Si pripravený na príchod Božieho dňa? Ján Šichula 2. Petrov 3
19.12. Bez Krista sa umiera vo vlastných hriechoch [ev. Jána (42)] Ján Šichula Ján 8:21–24
Ďalšie roky: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998
Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player .asx a Win Apm .m3u
(c) 1998 — 2019 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť.
Dávame do pozornosti možnosť objednať si archívy kázaní na CD MP3 nosičoch. Kontakt: nkzba@hotmail.com.