Kázané slovo » Archív z roku 2011
02.01. Dávaj pozor na svoje srdce a vydrž vo viere Ján Šichula Židom 3
09.01. Ako vojsť do večného života? Peter Vajda Matúš 19:16–26  
16.01. Buď silný a pevný Peter Jurčo Jozua 1:1–9
23.01. Odpočinok viery, moc slova Božieho a trón milosti Ján Šichula Židom 4
30.01. Dve stránky spasenia – terajšie a finálne Ján Šichula Rimanom 13:11 – 14
06.02. Povýšenie Syna človeka a oslobodenie hriešnikov [ev. Jána (43)] Ján Šichula Ján 8:25–32
13.02. Izrael v Biblii a v histórii (1) Ján Šichula Genezis 12
20.02. Kto zostane navždy v Božom dome? [ev. Jána (44)] Ján Šichula Ján 8:33–40
27.02. Izrael v Biblii a v histórii (2) Ján Šichula Rímskym 11  
06.03. To najvzácnejšie – spasenie v Kristovi Peter Jurčo Títovi 3:3–7
13.03. Pravda a život pre oklamaných a zavraždených [ev. Jána (45)] Ján Šichula Ján 8:41–47  
20.03. Zemetrasenia, predpôrodné bolesti a Pánov príchod [Eschatologická séria 2011 (1)] Ján Šichula Matúš 24:7–8  
27.03. Strašný a veľký deň Hospodinov [Eschatologická séria 2011 (2)] Ján Šichula Joel 2
03.04. Povolanie Matúša Peter Jurčo Matúš 9:9–13
10.04. Ako žiť podľa 1J Peter Vajda 1.Jánov  
17.04. Vzývaj meno Pána Ježiša a budeš spasený Ján Šichula Skutky 2:21
08.05. Veľkosť Božieho Syna a jeho dokončeného diela [ev. Jána (46)] Ján Šichula Ján 8:48–59
15.05. Pán Ježiš – dokonalý Veľkňaz [Židom 5] Ján Šichula Židom 5:1–10
20.05. Prehľad zmlúv v biblickej histórii [SZ a NZ (1)] Ján Šichula SZ a NZ  
21.05. Bližší pohľad na Starú a Novú zmluvu [SZ a NZ (2)] Ján Šichula SZ a NZ  
21.05. Božie zmluvy a Boží zákon [SZ a NZ (3)] Ján Šichula SZ a NZ  
22.05. Večná sláva Novej zmluvy [SZ a NZ (4)] Ján Šichula 2.Korinťanom 3
29.05. Kristus – pravé svetlo i darca zraku [ev. Jána (47)] Ján Šichula Ján 9:1–12
05.06. Veľká cena za nasledovanie, ešte väčšia za nenasledovanie Ján Šichula Lukáš 9:51–62
12.06. Ježiš je pravda Peter Jurčo Ján 14:6
19.06. Život Božích milovaných detí Ján Šichula Efezanom 5:1–6
26.06. Bol som slepý, teraz vidím [ev. Jána (48)] Ján Šichula Ján 9:13–34
03.07. Život Božích milovaných detí (2) Ján Šichula Efezanom 5:7–21
10.07. Život Božích milovaných detí (3) Ján Šichula Efezanom 5:11–21
17.07. Pokánie v mene Pána Ježiša Ján Šichula Lukáš 24:47
24.07. Vytrvanie do konca a charakter viery [Bezpečnosť spasenia (10)] Peter Vajda NZ  
31.07. Dvojaké poslanie Božieho Syna [ev. Jána (49)] Ján Šichula Ján 9:35–41
14.08. Boh odkladá Michael Steedman Ján 11:1–44
21.08. História sveta v dvoch ľuďoch Ján Šichula Rímskym 5:12–21
28.08. História sveta v dvoch ľuďoch II. Ján Šichula 1. Korinťanom 15:45
04.09. Vojdi dverami a najdeš pastvu [ev. Jána (50)] Ján Šichula Ján 10:1–10
11.09. Pán Ježiš Kristus – najvyšší prorok [Eschatologická séria 2011 (3)] Ján Šichula Marek 13
18.09. Znovuzrodenie sveta [Eschatologická séria 2011 (4)] Ján Šichula Matúš 19:28
25.09. Živý Boh, ktorý skutočne existuje Ján Šichula Exodus 3:1–7
02.10. Božie kráľovstvo v Biblii [Eschatologická séria 2011 (5)] Ján Šichula Žalmy 2 a 145
09.10. Božie prichádzajúce kráľovstvo [Eschatologická séria 2011 (6)] Ján Šichula 2. Samuelova 5
14.10. Apoštol Pavol a jeho misijné cesty [Pavlove misijné cesty (1)] Ján Šichula NZ  
15.10. Služba v cirkvi, zakladanie a správa zborov [Pavlove misijné cesty (2)] Ján Šichula NZ
16.10. Jedinečná zvesť, jedinečná metóda, jedinečný život [Pavlove misijné cesty (3)] Ján Šichula 1.Kor 1:18–2:5
23.10. Iba vykúpení skutočne slúžia Bohu Ján Šichula Exodus 3:12
30.10. Jeden pastier a jeden ovčinec [ev. Jána (51)] Ján Šichula Ján 10:11 – 18
06.11. Výstrahy pred odpadnutím (1) [Bezpečnosť spasenia (11)] Peter Vajda 1.Korint. 10:1–13  
13.11. Kto je Svätý Duch a strašný hriech protivenia sa mu [O Svätom Duchu (1)] Ján Šichula Skutky 7:51
20.11. Paradoxy kresťanského života Peter Jurčo 2. Korinť. 6:4 – 10
04.12. Rúhanie sa proti Svätému Duchu [O Svätom Duchu (2)] Ján Šichula Lukáš 12:10
11.12. Zjavenie sa Spasiteľa Ježiša Krista [evanjelizačná] Ján Šichula 2. Timoteovi 1:10
18.12. Krst vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha [Kríž, viera, krst (2)] Ján Šichula Matúš 28:19
Ďalšie roky: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998
Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player .asx a Win Apm .m3u
(c) 1998 — 2019 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť.
Dávame do pozornosti možnosť objednať si archívy kázaní na CD MP3 nosičoch. Kontakt: nkzba@hotmail.com.