Kázané slovo » Archív z roku 2015
04.01. Protivenstvá, utrpenie a láska v živote kresťana Vlado Šuplata 1.Petra 4:8
11.01. Kristus je jediný liek na smrteľné uhryznutie hriechom Ján Šuranský Ján 3:14
11.01. Identita zboru NKZ Bratislava (5) – Na vernosti pravde záleží [Cirkev, zbory, misia a služba (17)] Ján Šichula 1. Kráľov 13
13.01. Zapečatenie Božích služobníkov [Zjavenie Jána (7)] Ján Šichula Zjavenie 7
18.01. Biblická pravda a islamské náboženstvo [Nebiblické náboženstvá a ich hriešne praktiky (2)] Ján Šichula
25.01. Varovania odpádajúcim a sľuby víťaziacim [Listy siedmym zborom (8)] Ján Šichula Zjavenie 2–3
27.01. Prvé štyri trúby [Zjavenie Jána (8)] Ján Šichula Zjavenie 8
01.02. Bez Krista a bez Boha na svete Ján Šichula Efezanom 2:11
03.02. Piata a šiesta trúba [Zjavenie Jána (9)] Ján Šichula Zjavenie 9
08.02. Povolaní skrze Božiu vôľu Vlado Šuplata 1.Korintským 1:9
24.02. Veľký anjel a sedem hromov [Zjavenie Jána (10)] Ján Šichula Zjavenie 10
01.03. Ospravedlnenie vedúce k zmiereniu a blíženiu sa k Bohu Ján Šichula Rímskym 5:1
08.03. Muž a žena, manželstvo, svadba Baránkova [Boží plán pre ľudskú sexualitu (1)] Ján Šichula 1. Korintským 6:17
08.03. Identita zboru NKZ Bratislava (6) – Múr oddelenia sa od letnično-charizmatického hnutia [CZMS (18)] Ján Šichula NZ
10.03. Boží ľud, ako sa blíži ku veľkému súženiu [Zjavenie Jána (11)] Ján Šichula Zjavenie 11–12
15.03. Prvotný pohľad na sexuálne hriechy [Boží plán pre ľudskú sexualitu (2)] Ján Šichula 1.M 4, 5.M 22
22.03. Syn Boží, Diabol a vojna, ktorá sa tiahne celou históriou [Zjavenie Jána (12)] Ján Šichula Zjavenie 12
29.03. Požehnania a dobrorečenia Ivan Jaborník SZ a NZ
31.03. Šelma z mora a šelma zo zeme [Zjavenie Jána (13)] Ján Šichula Zjavenie 13
05.04. Keď sa zlým ľuďom dejú dobré veci Jozef Martinák Žalm 73
12.04. Tri rozmery Kristovej lásky [ev Jána (62)] Ján Šichula Ján 13:1–20
19.04. Diabol, Judáš, ľudská skazenosť [ev. Jána (63)] Ján Šichula Ján 13:1–30
19.04. Identita zboru NKZ Bratislava (7) – Model vzťahu ku iným zborom [Cirkev, zbory, misia a služba (19)] Ján Šichula 2 a 3 Jánov
21.04. Šelma z mora a šelma zo zeme (2) [Zjavenie Jána (14)] Ján Šichula Zjavenie 13
26.04. Šesť požehnaní, ktoré patria každému veriacemu v Krista [ev. Jána (64)] Ján Šichula Ján 13:21 – 14:21
28.04. Šelma z mora a šelma zo zeme (3) [Zjavenie Jána (15)] Ján Šichula Zjavenie 13
03.05. Kristus – Boží Syn z večnosti a jediná cesta k Bohu [Evanjelium Jána (65)] Ján Šichula Ján 14:1–14
05.05. Víťaziaci Baránok a jeho vykúpení na vrchu Sion [Zjavenie Jána (16)] Ján Šichula Zjavenie 14
10.05. Pán Ježiš nás učí o Svätom Duchu [Evanjelium Jána (66)] Ján Šichula Ján 14:16
17.05. Poznanie Boha Otca a Božieho Syna a Ducha Svätého [Evanjelium Jána (67)] Ján Šichula Ján 14
19.05. Posolstvo troch anjelov [Zjavenie Jána (17)] Ján Šichula Zjavenie 14:6–13
24.05. Kristus, skala nášho spasenia Vlado Šuplata Žalm 62:8
31.05. Orezávanie a čistenie letorastov [ev. Jána (68)] Ján Šichula Ján 15:2
05.06. Prvý pohľad na evanjeliá ako štvoraké svedectvo o Pánovi Ježišovi [4 evanjeliá – 1 Kristus – víkendovka jar 2015 (1)] Ján Šichula NZ
06.06. Bližší pohľad na štyri evanjeliá (A) [4 evanjeliá – 1 Kristus – víkendovka jar 2015 (2)] Ján Šichula NZ
06.06. Bližší pohľad na štyri evanjeliá (B) [4 evanjeliá – 1 Kristus – víkendovka jar 2015 (3)] Ján Šichula NZ
07.06. Kristus štyroch evanjelií je Kristus, ktorý všetko dáva a ktorý všetko žiada Ján Šichula Mt, Mk, Lk, Jn
14.06. Očistenie srdca dáva schopnosť prijať slovo [ev. Jána (69)] Ján Šichula Ján 15:3
16.06. Hnev Boží a sedem posledných rán Ján Šichula Zj 14:14 – 15:8
21.06. Požehnania a dobrorečenia (2) Ivan Jaborník SZ a NZ
28.06. Povinnosť učeníkov zostávať v Kristovi Ján Šichula Ján 15:4
12.07. Nenávisť sveta a láska Kristova Ján Šichula Ján 15:18
19.07. Hriech zapierania Boha a hriech zapierania Krista Ján Šichula Ján 15,16:1-11
26.07. Vzťah s Kristom, ktorý stojí za každú cenu Ján Šichula ev.Jána 16
02.08. Vysoké oblaky nech lejú spravodlivosť Jozef Martinák Iz 45:8
09.08. Požehnania a dobrorečenia (3) Ivan Jaborník Žalm 103
16.08. Zjavenie s veľkým „Z“ a zjavenie s malým „z“ [ev. Jána (74)] Ján Šichula Ján 16:13
30.08. Ako Kristovo vzkriesenie vedie ku trvalej radosti [ev. Jána (75)] Ján Šichula Ján 16:22
06.09. Modlitba v mene Pána Ježiša [ev. Jána (76)] Ján Šichula Ján 16:24
06.09. Pohľad na proroctvo krížom cez SZ a NZ [(DDaBPsC 1)] Ján Šichula 1. Samuelova 9
13.09. Uzdravenie v Ježišovi Kristovi Vlado Šuplata Izaiáš 57
20.09. Európa, islam, migrujúce národy a Kristovi učeníci Ján Šichula Iz 40:15
27.09. Babylonská veža, miešanie národov i náboženstiev a Kristovi učeníci Ján Šichula Genezis 11
04.10. Biblický pohľad na inštitúciu ľudskej vlády Ján Šichula Rim 13
04.10. Arabsko-moslimský svet vo svetle Biblie a histórie (niekoľko zastavení) Ján Šichula Genezis 16
09.10. Nádherná skutočnosť „spojenia s Kristom" [V KRISTOVI – víkendovka jeseň 2015 (1)] Ján Šichula NZ
10.10. „Spojenie s Kristom" a nová identita veriacich [V KRISTOVI – víkendovka jeseň 2015 (2)] Ján Šichula NZ
10.10. Pohľady na klenot „spojenia s Kristom" [V KRISTOVI – víkendovka jeseň 2015 (3)] Ján Šichula NZ
11.10. Nová identita v Kristovi a nové ľudstvo Ján Šichula Skutky 17:16 – 18:11
18.10. Apoštoli, proroci a ich vzájomný vzťah [(DDaBPsC 2)] Ján Šichula Numeri 12
25.10. Pán Ježiš Kristus ako dokonalý Veľkňaz [ev. Jána (77)] Ján Šichula Ján 17:1 – 6
27.10. Sedem čiaš hnevu Božieho [Zjavenie Jána (19)] Ján Šichula Zj 16:1 – 9
01.11. Tým, ktorí milujú Boha, všetko spolu pôsobí na dobré Ivan Jaborník SZ, NZ
08.11. Pán Ježiš Kristus priniesol dokonalé spasenie [ev. Jána (78)] Ján Šichula Ján 17:7 – 12
15.11. Teror v Paríži a Božie volanie ku pokániu Ján Šichula Lukáš 13:1 – 9
24.11. Rieka Eufrates a miesto Harmageddon [Zjavenie Jána (20)] Ján Šichula Zj 16:10 – 16
29.11. Sviatky v Biblii a v spoločnosti – časť 1. Ján Šichula Leviticus 23
01.12. Siedma čaša a zničenie Veľkého Babylona [Zjavenie Jána (21)] Ján Šichula Zj 16:17 – 17:18
06.12. Sviatky v Biblii a v spoločnosti – časť 2. Ján Šichula Ester 9
13.12. Sviatky v Biblii a v spoločnosti – časť 3. Ján Šichula Rimanom 14
20.12. Boží zákon, prorocké slovo a Kristovo narodenie Ján Šichula Lukáš 2:21 – 35
Ďalšie roky: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998
Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player .asx a Win Apm .m3u
(c) 1998 — 2019 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť.
Dávame do pozornosti možnosť objednať si archívy kázaní na CD MP3 nosičoch. Kontakt: nkzba@hotmail.com.