Kázané slovo » Archív z roku 2017
01.01. Radujte sa, že Vaše mená sú zapísané v nebesiach Ivan Jaborník ev.Marka 1:1-22
11.01. Duchovné dary a súvislosť s úradom starších či dozorcov [(DDaBPsC 13)] Ján Šichula 1. Timotejovi 3
15.01. Hnev Boží je proti tebe, ak opovrhuješ Jeho slovom Vlado Šuplata Filipanom 1
22.01. Božiemu ľudu je prikázané nebáť sa ani sa nestrachovať Ján Šichula 5M 31:8
25.01. Duchovné dary a súvislosť s úradom diakonov [(DDaBPsC 14)] Ján Šichula Skutky 6
05.02. Pán Ježiš obnovuje (nie len) Petrovo apoštolstvo I. [ev. Jána (90)] Ján Šichula Ján 21:1 – 14
08.02. Duchovné dary a priorita lásky [(DDaBPsC 15)] Ján Šichula 1. Korinťanom 13
12.02. Hnev Boží je proti tebe, ak opovrhuješ Pánovým slovom Vlado Šuplata Matúš 18
19.02. Pán Ježiš obnovuje (nie len) Petrovo apoštolstvo II. [ev. Jána (91)] Ján Šichula Ján 21:15 – 19
26.02. Muž s uschlou rukou a tvrdosť srdca farizeov Jozef Martinák Marek 3:1 – 6
08.03. Trojaké očakávanie kresťanov – spasenie, spravodlivý súd a spolukraľovanie [Zjavenie Jána (25)] Ján Šichula Zjavenie 19 a 20
12.03. Strom sa pozná po ovocí Peter Vajda Matúš 7:17–18  
19.03. Prijmi Kristovo slovo a zaži jeho lásku [ev. Jána (92)] Ján Šichula Ján 21:20 – 25
22.03. Tisícročné kráľovstvo – odpovede na časté otázky [Zjavenie Jána (26)] Ján Šichula Zjavenie 20
26.03. Nespoliehaj sa na otcov, ale iba na spravodlivosť z Boha založenú na viere Vlado Šuplata Filipanom 3
02.04. Podobenstvo o svadbe kráľovského syna Pavel Steiger Matúš 22:1 – 14
05.04. Nové nebo a nová zem – prvý pohľad [Zjavenie Jána (27)] Ján Šichula Zjavenie 21 a 22
23.04. Ospravedlnenie viera a skutky Peter Vajda Rímskym 4:5  
19.05. Boží plán prebývať s človekom a príkaz postaviť stán zhromaždenia [(SZaJS 1)] Ján Šichula Ex 25:8
20.05. Súčasti stánu zhromaždenia a jeho svätoslužba I. [(SZaJS 2)] Ján Šichula SZ a NZ
20.05. Súčasti stánu zhromaždenia a jeho svätoslužba II. [(SZaJS 3)] Ján Šichula SZ a NZ
28.05. Nech sa stane Tvoja vôľa ako v nebi, tak i na zemi [(MON 4)] Ján Šichula Matúš 6:9 - 13
28.05. Nech sa stane Tvoja vôľa ako v nebi, tak i na zemi [(MON 4)] Ján Šichula Matúš 6:9 - 13
28.05. Nech sa stane Tvoja vôľa ako v nebi, tak aj na zemi [(MON 4)] Ján Šichula Matúš 6:9 - 13
04.06. Nie je v moci človeka zlomiť Božiu kliatbu Vlado Šuplata Žalm 49
18.06. Vzťah medzi ospravedlnením, vierou a skutkami (časť 2) – Abrahám Peter Vajda Genesis 12 – 22
02.07. Vzťah medzi ospravedlnením, vierou a skutkami (časť 3) – skutky Abrahámove Peter Vajda Ján 8:39
16.07. Boží plán spásy v dejinách ľudstva – zmluvy a prostredníci Peter Vajda Galatským 3:29
13.08. Splň Bohu sľuby a ži už iba pre neho Ján Šichula Žalm 116
20.08. Kalich mnohonásobného spasenia Ján Šichula Žalm 116:13
10.09. Boh, ktorý vytrvalo miluje svoj ľud [Malachiáš (1)] Ján Šichula Malachiáš 1:1 – 5
13.09. 23. september 2017 a Zjavenie 12 – existuje medzi nimi nejaký súvis? Ján Šichula Zjavenie 12  
17.09. Boh, ktorého nemáme znevažovať [Malachiáš (2)] Ján Šichula Malachiáš 1:6 – 8
27.09. Tetrády červených mesiacov a biblické proroctvá – existuje medzi nimi nejaký súvis? Ján Šichula Lukáš 21
27.09. Tetrády červených mesiacov a biblické proroctvá – existuje medzi nimi nejaký súvis? Ján Šichula Lukáš 21
27.09. Tetrády červených mesiacov a biblické proroctvá – existuje medzi nimi nejaký súvis? Ján Šichula Lukáš 21  
01.10. Výsady a povinnosti Božieho kňazstva Ján Šichula Malachiáš 1:6 – 2:12
07.10. Podobenstvá v Biblii a v službe Pána Ježiša [(PPJ 1)] Ján Šichula SZ a NZ
07.10. Veľké témy podobenstiev a ich členenie [(PPJ 2)] Ján Šichula SZ a NZ
08.10. Podobenstvo o poklade nájdenom na poli [(PPJ 3)] Ján Šichula Matúš 13:44
15.10. Podobenstvo o kúkoli medzi pšenicou Ján Šichula Matúš 13:24 – 30
22.10. Podobenstvo o desiatich pannách Ján Šichula Matúš 25:1 – 13
29.10. Nové víno sa má liať do nových kožíc Jozef Martinák Marek 2
29.10. Nové víno sa má liať do nových kožíc Jozef Martinák Marek 2
12.11. Boh, ktorý nenávidí rozvod [Malachiáš (5)] Ján Šichula Mal 2:13 – 16
19.11. Iba Božia návšteva rozrieši vinu kňazov a nás všetkých [Malachiáš (6)] Ján Šichula Mal 2:17 – 3:5
26.11. Ako apoštoli hlásali evanjelium Vladimír Šuplata Skutky 13:13 – 52
03.12. Jonášovo spoznávanie pravého Boha Jozef Martinák Jonáš
03.12. Jonášovo spoznávanie pravého Boha Jozef Martinák Jonáš
10.12. Malachiáš predpovedá Kristovo očisťujúce dielo [Malachiáš (7)] Ján Šichula Malachiáš 3:1 – 7
10.12. Malachiáš predpovedá Kristovo očisťujúce dielo [Malachiáš (7)] Ján Šichula Malachiáš 3:1 – 7
31.12. Prečo je dôležité mať uši na počutie, oči na videnie a dbať, aby nám nestučnelo srdce Ján Šuranský Matúš 13:15
Ďalšie roky: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998
Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player .asx a Win Apm .m3u
(c) 1998 — 2019 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť.
Dávame do pozornosti možnosť objednať si archívy kázaní na CD MP3 nosičoch. Kontakt: nkzba@hotmail.com.