Kázané slovo » Archív z roku 2018
14.01. Kristus varuje, že bez pokánia zahynie každý človek Vladimír Šuplata Lukáš 13:1 – 9
04.02. Najprv Eliáš a tesne po ňom Mesiáš [Malachiáš (11)] Ján Šichula Mal 4:4 – 5
11.02. Keď rodičia i deti žijú ovocie pravého pokánia [Malachiáš (12)] Ján Šichula Mal 4:6
18.02. Všetky Božie zasľúbenia sú pevné a isté v Kristovi Ján Šichula 2. Korinťanom 1:20
25.02. Kristus je Syn živého Boha Ján Šichula Matúš 16:16
04.03. Syn človeka je Pánom soboty Jozef Martinák Marek 2:23 – 28
11.03. Božia milosť zachraňuje nehodných Moábčanov a nakoniec i nás všetkých Ján Šichula Rút 1:1 – 5
18.03. Naoma zápasí s hriechom horkosti Ján Šichula Rút 2:6 – 22
25.03. Úloha každého kresťana – premáhať bojazlivosť a roznecovať Boží dar [2. Timotejovi (1)] Vladimír Šuplata 2. Tim 1:1 – 7
01.04. Duchovné povzbudenia nie len z II. listu Tesaloničanom Ivan Jaborník 2. Tes 2: 13 – 17
08.04. Ľudská poslušnosť vo večnom Božom pláne a v dejinách národov Peter Vajda SZ a NZ
15.04. Naoma vyznáva Boha, ktorý je stály v milosrdenstve Ján Šichula Rút 2:1 – 20
22.04. Boaz veľkoryso vstupuje do úlohy vykupiteľa [Rút (4)] Ján Šichula Rút 3
29.04. Boaz ako predoobraz Krista a jeho diela v prospech cirkvi [Rút (5)] Ján Šichula Rút 4
06.05. Kto je moja matka a kto su moji bratia? Jozef Martinák Marek 3:19b – 35
13.05. Čo nás Boaz a Rút učia o ideáloch muža a ženy a tiež o manželstve [Rút (6)] Ján Šichula Príslovia 16 a 31
20.05. Záleží na každom človeku viery a na každom jeho skutku poslušnosti [Rút (7)] Ján Šichula Genezis 38
27.05. Vražda a zabitie človeka v Biblii Ján Šichula Genezis 4:1 – 16
03.06. Každý človek nech sa učí oslavovať Boha Ján Šichula Žalm 9:2
09.06. Prvý pohľad a širšie dejinné súvislosti [Kniha sudcov – víkendovka jar 2018 (1)] Ján Šichula Kniha sudcov
09.06. Bližší pohľad na Knihu sudcov [Kniha sudcov – víkendovka jar 2018 (2)] Ján Šichula Kniha sudcov
10.06. Ľudské zlyhania a Božia vernosť v Knihe sudcov [Kniha sudcov – víkendovka jar 2018 (3)] Ján Šichula Kniha sudcov
17.06. Každý človek nech sa učí dúfať v Boha Ján Šichula Žalm 9:11
24.06. Bez pokory niet modlitby ani kresťanského života Ján Šichula Žalm 5:3
01.07. Učenie sa o Božom kráľovstve – teória a prax Jozef Martinák Marek 4
08.07. Nehambi sa za evanjelium – je ako vzácna výšivka [2. Timotejovi (2)] Vladimír Šuplata 2. Tim 1:8 – 14
15.07. Čím ďalej od hriechu a čím viac na Božích cestách Ján Šichula Žalm 5:9
22.07. Bojovať až do konca a inú možnosť si ani nepripustiť Ján Šichula 2. Kráľov 13:10 – 25
29.07. Spoznajte a zvoľte si Knieža života Vladimír Šuplata Skutky 3
05.08. Každý človek nech má Boha za najvyššie dobro Ján Šichula Žalm 16:2
12.08. Každý človek nech vyznáva Božiu dokonalosť a žije vierou Ján Šichula Žalm 16:8
19.08. Prorok karhá Izrael kvôli zanedbaniu Božieho domu [Haggeus (1)] Ján Šichula Haggeus 1:1 – 11
26.08. Posvadobný príhovor k (novo)manželom Vladimír Šuplata SZ a NZ
02.09. Syn Boží má moc zlomiť každú poviazanosť Jozef Martinák Marek 5:1 – 20
09.09. Apoštol Pavol nás učí ako mocnieť v Kristovej milosti [2. Timotejovi (3)] Vladimír Šuplata 2. Tim 2:1 – 13
16.09. Boží robotníci nech sa vyhýbajú prázdnym rečiam [2. Timotejovi (4)] Vladimír Šuplata 2. Tim 2:14 – 16
23.09. O bohatom mládencovi, ktorý bol v skutočnosti chudobný Ivan Jaborník Matúš 19:16 – 30
30.09. Uzdravenie i vzkriesenie sú rovnako v moci Božieho Syna Jozef Martinák Marek 5:21 – 43
07.10. Poslušnosť veriaceho človeka a Božie sľuby [Haggeus (2)] Ján Šichula Haggeus 1:12 – 15
12.10. Ako to celé začalo a o čom to bolo v širšom i v užšom pohľade [501. výročie reformácie (1)] Ján Šichula SZ a NZ
13.10. Temnota v Európe pred reformáciou nás učí o hodnote reformačného svetla [501. výročie reformácie (2)] Ján Šichula SZ a NZ
13.10. Niektoré míľniky reformácie a čo všetko reformácii pomohlo [501. výročie reformácie (3)] Ján Šichula SZ a NZ
14.10. Odkaz reformácie do našich vlastných životov [501. výročie reformácie (4)] Vladimír Šuplata Rimanom 3
21.10. Sláva obnoveného Božieho domu [Haggeus (3)] Ján Šichula Haggeus 2:1 – 10
28.10. Dve veľké skutočnosti potrebné pre spásu hriešnika (1) Peter Vajda Rimanom 4  
04.11. Haggeus dostáva slovo pre kňazov a obnažuje duchovný stav ľudu [Haggeus (4)] Ján Šichula Haggeus 2:11 – 20
11.11. Zorobábel dopredu poukazuje na Krista [Haggeus (5)] Ján Šichula Haggeus 2:21 – 23
18.11. Modlárstvo ako prvá vina človeka Jozef Martinák Rimanom 1
25.11. Spasenie sa prejavuje šlachetným srdcom Vlado Šuplata 1. Jána 3
02.12. Boh dokonalej krásy a sily, ktorý v plnosti svojej autority hovorí ku všetkým ľuďom Ján Šichula Žalm 50:1
09.12. Dve veľké skutočnosti potrebné pre spásu hriešnika (2) Peter Vajda Rimanom 8
16.12. Hospodin si žiada vnútro človeka a nie len vonkajšiu zbožnosť Ján Šichula Žalm 50:23
23.12. Prvý sľub o príchode a diele Spasiteľa Ján Šichula Genezis 3:15
Ďalšie roky: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998
Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player .asx a Win Apm .m3u
(c) 1998 — 2019 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť.
Dávame do pozornosti možnosť objednať si archívy kázaní na CD MP3 nosičoch. Kontakt: nkzba@hotmail.com.