Kázané slovo » Andy Banton
1. Boh ustanovil súdny deň Skutky 17:31 03.05 -2009
2. Prečo a ako na pouličné zvestovanie evanjelia 03.05 -2009
3. Seminár o pouličnom kázaní evanjelia 18.09 -2009
Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player Andy Banton.asx a Win Apm Andy Banton.m3u
(c) 1998 — 2019 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť.
Dávame do pozornosti možnosť objednať si archívy kázaní na CD MP3 nosičoch. Kontakt: nkzba@hotmail.com.