Kázané slovo » Brian Freer
1. Veľké témy listu Efezanom Efezanom 02.03 -2009
Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player Brian Freer.asx a Win Apm Brian Freer.m3u
(c) 1998 — 2019 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť.
Dávame do pozornosti možnosť objednať si archívy kázaní na CD MP3 nosičoch. Kontakt: nkzba@hotmail.com.