Kázané slovo » Chris Cooper
1. Život služby a uctievania Rimanom 12:1-2 18.08 -2005
2. Pravá cirkev 1. Tesaloničanom 1 25.04 -2010
 
Evanjelizačné nedeľné školy
1. Evanjelizačné nedeľné školy (1) – Základy 25.04 -2010
2. Evanjelizačné nedeľné školy (2) – Obsah 25.04 -2010
3. Evanjelizačné nedeľné školy (3) – Motivácia a praktické rady 25.04 -2010
4. Evanjelizačné nedeľné školy (4) – diskusia 25.04 -2010
Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player Chris Cooper.asx a Win Apm Chris Cooper.m3u
(c) 1998 — 2019 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť.
Dávame do pozornosti možnosť objednať si archívy kázaní na CD MP3 nosičoch. Kontakt: nkzba@hotmail.com.