Kázané slovo » Dave Hunt
1. Žena jazdiaca na šelme (audio stopa z VHS dokumentu) 10.10 -2000
 
Naspäť k reformácií
1. Biblia, evanjelium kriza a sebalaska 27.04 -2000
2. Autorita, dostatocnost a neomylnost Biblie 28.04 -2000
3. Nezmenitelnost Bozieho evanjelia 29.04 -2000
4. Volanie k reformacii 29.04 -2000
5. Odpovede na otazky 29.04 -2000
6. Ako sa vyhnut odkloneniu od biblickej viery 30.04 -2000
Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player Dave Hunt.asx a Win Apm Dave Hunt.m3u
(c) 1998 — 2019 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť.
Dávame do pozornosti možnosť objednať si archívy kázaní na CD MP3 nosičoch. Kontakt: nkzba@hotmail.com.