Kázané slovo » Ivan Jaborník
1. Jonáš 1 Jonáš 1 08.04 -2012
2. Jonáš 2 Jonáš 2 17.06 -2012
3. Jonáš (3) Jonáš 3 a 4 05.08 -2012
4. Nepriateľstvo so svetom Jakub 4 25.05 -2014
5. Jakub 4 (2) Jakub 4 29.06 -2014
6. čistota, pokoj, skromnosť Kološanom 3 24.08 -2014
7. Podriadenosť vrchnostiam Rímskym 13:1–4 02.11 -2014
8. Požehnania a dobrorečenia SZ a NZ 29.03 -2015
9. Požehnania a dobrorečenia (2) SZ a NZ 21.06 -2015
10. Požehnania a dobrorečenia (3) Žalm 103 09.08 -2015
11. Tým, ktorí milujú Boha, všetko spolu pôsobí na dobré SZ, NZ 01.11 -2015
12. Premena vody na víno Ján 2:1 – 12 22.05 -2016
13. Radujte sa, že Vaše mená sú zapísané v nebesiach ev.Marka 1:1-22 01.01 -2017
14. Duchovné povzbudenia nie len z II. listu Tesaloničanom 2. Tes 2: 13 – 17 01.04 -2018
15. O bohatom mládencovi, ktorý bol v skutočnosti chudobný Matúš 19:16 – 30 23.09 -2018
16. Dvere k Bohu cez múr hriechov Ján 10:1-10 10.02 -2019
 
Da
1. Úvod do knihy Daniel - vydaní pre bezbožnosť a pálenie Božieho Slova [Daniel (1)] Daniel 1:1-2
 
Daniel
1. Úvod do knihy Daniel - vydaní pre bezbožnosť a pálenie Božieho Slova [Daniel (1)] Daniel 1:1-2 31.03 -2019
2. Prechod z kráľovstva diabla do kráľovstva Boha [Daniel (2)] Daniel 1:3-5 14.04 -2019
 
Žalmy
1. Božia dobrota a Božie vykúpenie Žalm 34 21.08 -2016
Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player Ivan Jaborník.asx a Win Apm Ivan Jaborník.m3u
(c) 1998 — 2019 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť.
Dávame do pozornosti možnosť objednať si archívy kázaní na CD MP3 nosičoch. Kontakt: nkzba@hotmail.com.