Kázané slovo » Ján Ĺ ichula
Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player Ján Ĺ ichula.asx a Win Apm Ján Ĺ ichula.m3u
(c)1998-2018 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť. Je možné objednať si celý archív kázaní. Kontakt: nkzba@hotmail.com.