Kázané slovo » Ján Šuranský
1. Boh dáva život Efezským 5:14 03.11 -2013
2. Vierou pripočítaná Božia spravodlivosť Rímskym 4:5 05.01 -2014
3. Kristus je jediný liek na smrteľné uhryznutie hriechom Ján 3:14 11.01 -2015
4. Prečo je dôležité mať uši na počutie, oči na videnie a dbať, aby nám nestučnelo srdce Matúš 13:15 31.12 -2017
Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player Ján Šuranský.asx a Win Apm Ján Šuranský.m3u
(c) 1998 — 2019 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť.
Dávame do pozornosti možnosť objednať si archívy kázaní na CD MP3 nosičoch. Kontakt: nkzba@hotmail.com.