Kázané slovo » Jesse Pirschel
1. Božstvo Ježiša Krista 12.03 -1999
2. Vzkriesenie 1Kor 15:12 04.04 -1999
 
List Rímskym
1. Úvod do listu Rímskym 21.03 -1999
2. Pavol a predstavenie listu R 1:1-7 28.03 -1999
3. Hlavná téma listu - Božia spravodlivosť sa zjavuje R 1:8-17 11.04 -1999
4. Zjavenie prírody nád odsudzuje R 1:18-32 18.04 -1999
5. Odsúdení aj vlastným svedomím R 2:1-16 25.04 -1999
6. Odsúdenie náboženských ľudí R 2:17-29 02.05 -1999
7. Pálčivé otázky R 3:1-20 09.05 -1999
8. Teraz je zjavená Božia spravodlivosť R 3:21-31 16.05 -1999
9. Spravodlivosť z viery v SZ R 4:1-25 23.05 -1999
10. Istá nádej R 5:1-5 15.08 -1999
11. Kristus zomrel za bezbožných R 5:6-10 22.08 -1999
12. Adamov hriech a my R 5:12-19 29.08 -1999
13. Cieľ zákona R 5:19-21 05.09 -1999
14. Posvätenie R 6:1-15 12.09 -1999
15. Oslobodený od hriechu v službe Bohu R 6:15-23 19.09 -1999
Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player Jesse Pirschel.asx a Win Apm Jesse Pirschel.m3u
(c) 1998 — 2019 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť.
Dávame do pozornosti možnosť objednať si archívy kázaní na CD MP3 nosičoch. Kontakt: nkzba@hotmail.com.