Kázané slovo » Jesse Winkler
1. Kálef 11.01 -1998
2. Zodpovednosť človeka voči Bohu 26.02 -1999
3. Život viery 19.03 -1999
4. Ukrižovanie 02.04 -1999
Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player Jesse Winkler.asx a Win Apm Jesse Winkler.m3u
(c) 1998 — 2019 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť.
Dávame do pozornosti možnosť objednať si archívy kázaní na CD MP3 nosičoch. Kontakt: nkzba@hotmail.com.