Kázané slovo » Joel R. Beeke
1. Ako Kristus privádza vieru k dospelosti Mt 15:23-27 19.06 -2005
2. Zoči-voči budúcnosti 2.Petrov 3:8-9 19.06 -2005
Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player Joel R. Beeke.asx a Win Apm Joel R. Beeke.m3u
(c) 1998 — 2019 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť.
Dávame do pozornosti možnosť objednať si archívy kázaní na CD MP3 nosičoch. Kontakt: nkzba@hotmail.com.