Kázané slovo » John P. Earnest
1. Ako kráľ Dávid zhrešil a došiel odpustenia 20.09 -2009
Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player John P. Earnest.asx a Win Apm John P. Earnest.m3u
(c) 1998 — 2019 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť.
Dávame do pozornosti možnosť objednať si archívy kázaní na CD MP3 nosičoch. Kontakt: nkzba@hotmail.com.