Kázané slovo » Jozef Martinák
1. Krásne nohy tých, ktorí zvestujú evanjelium Izaiáš 52:7 19.05 -2013
2. Najväčšie Božie prikázanie Marek 12:30 01.09 -2013
3. Duchovný zrak človeka pri znovuzrodení Matúš 16:16 27.10 -2013
4. Kristov kríž vo vzťahu ku utrpeniu v živote človeka Rímskym 8:1–28 26.01 -2014
5. Vzkriesenie Pána Ježiša Krista Lukáš 23:44–24:53 20.04 -2014
6. Hľadenie na Božiu tvár 2.Korintským 4:6 20.07 -2014
7. Otcovia jedli hroznové nedozrelky a synom stàpli zuby Ezechiel 18 19.10 -2014
8. Keď sa zlým ľuďom dejú dobré veci Žalm 73 05.04 -2015
9. Vysoké oblaky nech lejú spravodlivosť Iz 45:8 02.08 -2015
10. Syn človeka odpúšta hriechy na zemi Marek 1 – 2:12 11.12 -2016
11. Jonášovo spoznávanie pravého Boha Jonáš 03.12 -2017
12. Jonášovo spoznávanie pravého Boha Jonáš 03.12 -2017
13. Modlárstvo ako prvá vina človeka Rimanom 1 18.11 -2018
14. Nič nás nemôže odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi našom Pánovi Rimanom 8 17.02 -2019
 
Marek
1. Muž s uschlou rukou a tvrdosť srdca farizeov Marek 3:1 – 6 26.02 -2017
2. Nové víno sa má liať do nových kožíc Marek 2 29.10 -2017
3. Nové víno sa má liať do nových kožíc Marek 2 29.10 -2017
4. Syn človeka je Pánom soboty Marek 2:23 – 28 04.03 -2018
5. Syn Boží bez cti vo svojej otčine Marek 6:1-6 13.01 -2019
6. Prvé vyslanie dvanástich Marek 6:7-13 17.03 -2019
 
1. kniha Kráľov
1. Achabove vojny 1. Kráľov 21:17 – 22 30.10 -2016
 
Kazateľ
1. Stvorenstvo podriadené márnosti Kazateľ 1 – 2 24.04 -2016
2. Časnosť vecí a večnosť v srdci človeka Kazateľ 3 24.07 -2016
 
Leviticus
1. Božia sláva zjavená skrze obeť príjemnú Bohu Leviticus 9 24.01 -2016
 
Marek
1. Kto je moja matka a kto su moji bratia? Marek 3:19b – 35 06.05 -2018
2. Učenie sa o Božom kráľovstve – teória a prax Marek 4 01.07 -2018
3. Syn Boží má moc zlomiť každú poviazanosť Marek 5:1 – 20 02.09 -2018
4. Uzdravenie i vzkriesenie sú rovnako v moci Božieho Syna Marek 5:21 – 43 30.09 -2018
Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player Jozef Martinák.asx a Win Apm Jozef Martinák.m3u
(c) 1998 — 2019 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť.
Dávame do pozornosti možnosť objednať si archívy kázaní na CD MP3 nosičoch. Kontakt: nkzba@hotmail.com.