Kázané slovo » Klebert Tchounda
1. Apoštol Jakub nás učí o modlitbe Jakub 5:13–18 22.03 -2009
2. Svedectvo o obrátení ku Kristovi 22.03 -2009
Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player Klebert Tchounda.asx a Win Apm Klebert Tchounda.m3u
(c) 1998 — 2019 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť.
Dávame do pozornosti možnosť objednať si archívy kázaní na CD MP3 nosičoch. Kontakt: nkzba@hotmail.com.