Kázané slovo » Peter Jurčo
1. Nasýtenie päťtisícového davu Ján 6:1–15 27.01 -2008
2. Ako sa vymaniť z pút horkosti Efezanom 4:31–32 30.03 -2008
3. Tajomstvo ľahkého jarma Mt. 11:25–30 20.04 -2008
4. Dvaja posadlí v Gergezei Matúš 8:28–34 29.06 -2008
5. Dávid a Batšeba – Hriech a jeho dôsledky 2.Samuelova 11 06.07 -2008
6. Nový život znamená nové myslenie Efezanom 4:17–32 07.12 -2008
7. Keď sa zdá, že Boh mlčí Žalm 22 07.02 -2010
8. Dvaja lotri na kríži Lukáš 23:33–43 02.05 -2010
9. Pravda v láske Efezským 4:15 20.06 -2010
10. Pavlovo svedectvo pred Agrippom Skutky 26:1–32 08.08 -2010
11. Meno nad každé meno Filipským 2:9 03.10 -2010
12. Mená Jahve a El Šadaj SZ 31.10 -2010
13. čisté ruky alebo čisté srdce? Matúš 15:1–20 14.11 -2010
14. Kde je ten baránok? Genezis 22 28.11 -2010
15. Buď silný a pevný Jozua 1:1–9 16.01 -2011
16. To najvzácnejšie – spasenie v Kristovi Títovi 3:3–7 06.03 -2011
17. Povolanie Matúša Matúš 9:9–13 03.04 -2011
18. Ježiš je pravda Ján 14:6 12.06 -2011
19. Paradoxy kresťanského života 2. Korinť. 6:4 – 10 20.11 -2011
20. Dve brány – dve cesty Kazateľ 3:1–11 15.07 -2012
Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player Peter Jurčo.asx a Win Apm Peter Jurčo.m3u
(c) 1998 — 2019 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť.
Dávame do pozornosti možnosť objednať si archívy kázaní na CD MP3 nosičoch. Kontakt: nkzba@hotmail.com.