Kázané slovo » Philip Slater
1. Apoštolská autorita a jej význam pre dnešok Gal 1 22.03 -2000
2. Poddanie sa Pánovi cez horlivú lásku Ján 13:1-17 24.03 -2000
3. Božia vôľa: vaše posvätenie 1Tes 4:1-8 26.03 -2000
4. Biblický spôsob kázania a evanjelizácia 2Tim 4:1-5 26.03 -2000
5. Písma: návod na rodinu Ef 5:22-33 28.03 -2000
6. Božia sláva Ez 1:1-2:2 29.03 -2000
7. Spoločná modlitba 16.05 -2003
8. Duchovné predesenie 1.Sam 16:4 04.05 -2007
9. Zjavenie Božej slávy v Pánovi Ježišovi Kristovi Ján 1:14 06.05 -2007
 
Jonáš (2004)
1. Ako človek Boží uteká pred Bohom človeka Jon 1:1-16 17.06 -2004
2. Ako je človek Boží odkázaný na milosrdenstvo Boha milosrdenstva 18.06 -2004
3. Ako človek Boží dostal posolstvo od Boha 20.06 -2004
4. Ako človeka Božieho zachvátila skľúčenosť uprostred veľkého požehnania 20.06 -2004
Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player Philip Slater.asx a Win Apm Philip Slater.m3u
(c) 1998 — 2019 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť.
Dávame do pozornosti možnosť objednať si archívy kázaní na CD MP3 nosičoch. Kontakt: nkzba@hotmail.com.