Kázané slovo » Richard M. Bennett
 
Rímsky katolicizmus
1. Osobné svedectvo bývalého katolíckeho kňaza 28.08 -2000
2. Identita antikrista 30.08 -2000
3. Mária, biblicka pravda a oficiálna rímskokatolícka tradícia 31.08 -2000
4. Večera Pánova - Duchovné spoločenstvo s Pánom 01.09 -2000
5. Porovnanie učenia Biblie a RKC 02.09 -2000
Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player Richard M. Bennett.asx a Win Apm Richard M. Bennett.m3u
(c) 1998 — 2019 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť.
Dávame do pozornosti možnosť objednať si archívy kázaní na CD MP3 nosičoch. Kontakt: nkzba@hotmail.com.