Kázané slovo » Vladimír Šuplata
1. Ako apoštoli hlásali evanjelium Skutky 13:13 – 52 26.11 -2017
2. Kristus varuje, že bez pokánia zahynie každý človek Lukáš 13:1 – 9 14.01 -2018
3. Posvadobný príhovor k (novo)manželom SZ a NZ 26.08 -2018
4. Nasledujme Boha ako milované deti Efezanom 5:1-21 24.02 -2019
 
Víkendovka – 501. výročie reformácie (časť 4)
1. Odkaz reformácie do našich vlastných životov [501. výročie reformácie (4)] Rimanom 3 14.10 -2018
 
2. Timotejovi
1. Úloha každého kresťana – premáhať bojazlivosť a roznecovať Boží dar [2. Timotejovi (1)] 2. Tim 1:1 – 7 25.03 -2018
2. Nehambi sa za evanjelium – je ako vzácna výšivka [2. Timotejovi (2)] 2. Tim 1:8 – 14 08.07 -2018
3. Apoštol Pavol nás učí ako mocnieť v Kristovej milosti [2. Timotejovi (3)] 2. Tim 2:1 – 13 09.09 -2018
4. Boží robotníci nech sa vyhýbajú prázdnym rečiam [2. Timotejovi (4)] 2. Tim 2:14 – 16 16.09 -2018
 
Skutky
1. Spoznajte a zvoľte si Knieža života Skutky 3 29.07 -2018
Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player Vladimír Šuplata.asx a Win Apm Vladimír Šuplata.m3u
(c) 1998 — 2019 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť.
Dávame do pozornosti možnosť objednať si archívy kázaní na CD MP3 nosičoch. Kontakt: nkzba@hotmail.com.