Kázané slovo » Tématické okruhy » 2. Timotejovi
1. Vzkriesenie z mŕtvych - pravdivá nádej každého kresťana [2. Timotejovi (5)] Vladimír Šuplata 2.Timotejovi 2:17-19 24.03-2019
2. Musíme sa očisťovať, lebo sme určení na vznešené ciele [2. Timotejovi (6)] Vladimír Šuplata 2. Timotejovi 2:20-2 07.04-2019
Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player 2. Timotejovi.asx a Win Apm 2. Timotejovi.m3u
(c) 1998 — 2019 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť.
Dávame do pozornosti možnosť objednať si archívy kázaní na CD MP3 nosičoch. Kontakt: nkzba@hotmail.com.