Kázané slovo » Tématické okruhy » Da
1. Úvod do knihy Daniel - vydaní pre bezbožnosť a pálenie Božieho Slova [Daniel (1)] Ivan Jaborník Daniel 1:1-2
Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player Da.asx a Win Apm Da.m3u
(c) 1998 — 2019 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť.
Dávame do pozornosti možnosť objednať si archívy kázaní na CD MP3 nosičoch. Kontakt: nkzba@hotmail.com.