Kázané slovo » Tématické okruhy » Daniel
1. Úvod do knihy Daniel - vydaní pre bezbožnosť a pálenie Božieho Slova [Daniel (1)] Ivan Jaborník Daniel 1:1-2 31.03-2019
2. Prechod z kráľovstva diabla do kráľovstva Boha [Daniel (2)] Ivan Jaborník Daniel 1:3-5 14.04-2019
Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player Daniel.asx a Win Apm Daniel.m3u
(c) 1998 — 2019 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť.
Dávame do pozornosti možnosť objednať si archívy kázaní na CD MP3 nosičoch. Kontakt: nkzba@hotmail.com.