Kázané slovo » Tématické okruhy » Duchovný život v knihe Žalmov
1. Každý človek nech sa učí oslavovať Boha Ján Šichula Žalm 9:2 03.06-2018
2. Každý človek nech sa učí dúfať v Boha Ján Šichula Žalm 9:11 17.06-2018
3. Bez pokory niet modlitby ani kresťanského života Ján Šichula Žalm 5:3 24.06-2018
4. Čím ďalej od hriechu a čím viac na Božích cestách Ján Šichula Žalm 5:9 15.07-2018
5. Každý človek nech má Boha za najvyššie dobro Ján Šichula Žalm 16:2 05.08-2018
6. Každý človek nech vyznáva Božiu dokonalosť a žije vierou Ján Šichula Žalm 16:8 12.08-2018
Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player Duchovný život v knihe Žalmov.asx a Win Apm Duchovný život v knihe Žalmov.m3u
(c) 1998 — 2019 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť.
Dávame do pozornosti možnosť objednať si archívy kázaní na CD MP3 nosičoch. Kontakt: nkzba@hotmail.com.