Kázané slovo » Tématické okruhy » Evanjelium podľa Jána časť 92
Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player Evanjelium podľa Jána časť 92.asx a Win Apm Evanjelium podľa Jána časť 92.m3u
(c) 1998 — 2019 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť.
Dávame do pozornosti možnosť objednať si archívy kázaní na CD MP3 nosičoch. Kontakt: nkzba@hotmail.com.