Kázané slovo » Tématické okruhy » Haggeus (časť 2)
1. Poslušnosť veriaceho človeka a Božie sľuby [Haggeus (2)] Ján Šichula Haggeus 1:12 – 15 07.10-2018
Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player Haggeus (časť 2).asx a Win Apm Haggeus (časť 2).m3u
(c) 1998 — 2019 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť.
Dávame do pozornosti možnosť objednať si archívy kázaní na CD MP3 nosičoch. Kontakt: nkzba@hotmail.com.