Kázané slovo » Tématické okruhy » Haggeus (časť 3)
1. Sláva obnoveného Božieho domu [Haggeus (3)] Ján Šichula Haggeus 2:1 – 10 21.10-2018
Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player Haggeus (časť 3).asx a Win Apm Haggeus (časť 3).m3u
(c) 1998 — 2019 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť.
Dávame do pozornosti možnosť objednať si archívy kázaní na CD MP3 nosičoch. Kontakt: nkzba@hotmail.com.